"วราวุธ" ย้ำ “ทส.-ชทพ.” ไม่สนับสนุนสารพิษอันตราย

"วราวุธ" ย้ำ “ทส.-ชทพ.” ไม่สนับสนุนสารพิษอันตราย

"วราวุธ" ย้ำ “ทส.-ชทพ.” ไม่สนับสนุนสารพิษอันตราย

รูปข่าว : "วราวุธ" ย้ำ “ทส.-ชทพ.” ไม่สนับสนุนสารพิษอันตราย

"วราวุธ" ยืนยันว่า “ทส.-ชทพ.” ไม่สนับสนุนสารพิษอันตราย และจะขอต่อต้านทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (9 ต.ค.2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงจุดยืนเรื่องสารพิษอันตราย 3 ชนิดทางการเกษตรว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับกระทรวง ทส.โดยตรง เพราะมีกรมควบคุมสารพิษเป็น 1 ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและประชาชน หรือ สารเคมีใดก็แล้วแต่ที่สะสมในดินนาน ๆ เกิดการตกค้าง กระทบกับแหล่งน้ำโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร

รมว.ทส.กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่สนับสนุนแน่ โดยได้มอบนโยบายกับกรมควบคุมมลพิษให้รณรงค์ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างในดิน น้ำ อากาศ และพยายามแจ้งให้เกษตรกรทราบถึงพิษภัย ไปจนถึงการหยุดการนำเข้าสารพิษอันตราย 

ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในนโยบายและได้พูดต่อพี่น้องประชาชนขณะลงพื้นที่หาเสียงมาตลอดว่า สนับสนุนแนวทางการใช้ปราชญ์ชาวบ้าน เทคโนโลยีชาวบ้าน เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ หรือนิคมการเกษตร เนื่องจากการใช้ปราชญ์ชาวบ้านโดยเฉพาะการนำศัตรูพืชมาปราบศัตรูพืชนั้น เป็นสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาสนับสนุน

นายวราวุธ กล่าวว่า จากสถิติประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมากพอสมควร แต่มีผลผลิตต่อไร่คำนวณได้ต่ำมาก จึงสะท้อนให้เห็นว่าสารเคมีไม่ได้ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น พรรคชาติไทยพัฒนาจึงได้เห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ปราชญ์ชาวบ้าน

ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า บุคคลใดจะอยู่เบื้องหลัง จนจะไม่ให้ยกเลิกสารพิษอันตรายนั้น เราไม่สนใจ แต่ถือเอาเรื่องสุขภาพของประชาชน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ เชื่อว่านักการเมือง พรรคการเมือง ย่อมคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนเองต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ และการเปลี่ยนไปของโลกปัจจุบัน

 

กลับขึ้นด้านบน