ขีดความสามารถแข่งขันไทยร่วง จากอันดับ 38 เป็น 40

ขีดความสามารถแข่งขันไทยร่วง จากอันดับ 38 เป็น 40

ขีดความสามารถแข่งขันไทยร่วง จากอันดับ 38 เป็น 40

รูปข่าว : ขีดความสามารถแข่งขันไทยร่วง จากอันดับ 38 เป็น 40

เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันของ 141 ประเทศ โดยไทยคะแนนเพิ่มขึ้น แต่อันดับแย่ลง โดยตกจากอันดับ 38 ไปอยู่ที่อันดับ 40 ส่วนเวียดนามพัฒนาก้าวกระโดดขึ้นมา 10 อันดับ

วันนี้ (9 ต.ค.2562) จากรายงานของ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) เรื่องดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ผศ.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในปี 2562 ไทยมีดัชนีความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 40 ลดลงจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 38 จากทั้งหมด 141 ประเทศ ส่วนคะแนนดีขึ้นจากปี 2561 ที่ได้ 67.5 คะแนน เพิ่มเป็น 68.1 คะแนน

 

จากรายงาน พบข้อสังเกตสำคัญ คือ เวียดนามเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงที่สุดในโลก โดยมีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นถึง 3.5 คะแนน ทำให้อันดับขยับเพิ่มขึ้นได้ถึง 10 อันดับ จากอันดับที่ 77 เมื่อปีที่ผ่านมา ขึ้นเป็นอันดับที่ 67 ของโลกในปีนี้ 

 

ขณะนี้เวียดนามยังไม่ใช่คู่เเข่งที่น่ากลัวสำหรับไทย แต่หากเวียดนามรักษาการเติบโตลักษณะนี้ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี จะถือว่าเป็นคู่เเข่งที่น่ากลัวของไทย อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับการพัฒนาและปรับตัวของไทยด้วย

สาเหตุที่ทำให้เวียดนามขยับอันดับขึ้นมาเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตลาดที่มีขนาดใหญ่ พร้อมรองรับการลงทุนต่างชาติ และแรงงานราคาถูกและมีคุณภาพ

ส่วนไทย หากมีการเร่งพัฒนาเรื่องลดการทุจริต, ปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน, พัฒนาทักษะแรงงานในประเทศ และมีนโยบายที่ช่วยลดช่องว่างในการแข่งขันของตลาดภายในประเทศจะสามารถทำให้ไทยมีอันดับการแข่งขันที่ดีขึ้นมาก

 

สำหรับปีนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ล้มแชมป์เก่า คือ สหรัฐฯ ซึ่งตกลงไปเป็นอันดับ 2 โดยอันดับ 3 -10  ได้แก่ ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก ตามลำดับ

กลับขึ้นด้านบน