"คลัง" เตือนตัดสิทธิ ห้างผูกขาดใช้จ่าย "ชิมช้อปใช้"

"คลัง" เตือนตัดสิทธิ ห้างผูกขาดใช้จ่าย "ชิมช้อปใช้"

"คลัง" เตือนตัดสิทธิ ห้างผูกขาดใช้จ่าย "ชิมช้อปใช้"

รูปข่าว : "คลัง" เตือนตัดสิทธิ ห้างผูกขาดใช้จ่าย "ชิมช้อปใช้"

กระทรวงการคลัง เตือนตัดสิทธิห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เอาเปรียบ หรือ ผูกขาด การใช้จ่ายจากโครงการ "ชิม ช้อปใช้ พร้อมเร่งสรุป “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” ขยายวงเงินคืน “แคสแบล็ก” ให้สิทธิลงทะเบียนเฟสแรก เข้าโครงการรอบใหม่ได้ จำกัดสิทธิลงทะเบียน

วันนี้ (9 ต.ค.2562) ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ย่านสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด จากมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" โดยเปิดให้ผู้เข้าโครงการแลกสิทธิเงิน 1,000 บาท เป็นตั๋วเงินสด มูลค่า 1,050 บาท แต่ต้องใช้จ่ายภายในห้างทั้งหมด ภายในวันนี้  

 

ทำให้นายชาญกิจ เดชวิกรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผูกขาดการใช้จ่ายซึ่งผิดเงื่อนไขโครงการ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ที่ต้องการกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก จึงขอให้ยุติทันที หากพบสาขาอื่น ยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดลักษณะนี้อีกจะตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ พร้อมกำชับคลังจังหวัด ตรวจตราการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดในห้างค้าปลีกอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย

 

พร้อมย้ำว่า ประชาชนไม่ต้องรับใช้จ่ายให้หมดในคราวเดียวแต่สามารถจับจ่ายเพียงบางส่วน ภายใน 14 วัน โดยเฉพาะผู้ได้รับสิทธิล็อตแรก วันที่ 23 ก.ย.ต้องจับจ่ายครั้งแรก ภายในวันพรุ่งนี้ (10 ต.ค.2562) เพื่อรักษาสิทธิและสามารถจับจ่ายได้ ถึงสิ้นเดือน พ.ย.2562

กระทรวงการคลังจะเอาจริงนะครับ ห้างร้าน ที่เข้าร่วม "ชิม ช้อป ใช้" แล้วผิดวัตถุประสงค์ จะขึ้นบัญชีดำและตัดสิทธิทันที หากพบว่าทำความผิดซ้ำซาก รวมถึงจะให้คลังจังหวัดลงพื้นที่ตรวจตราปัญหาการเอารัดเอาเปรียบประชาชน

 

ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ ใกล้ครบจำนวนโควตาลงทะเบียน โครงการ ชิมช้อปใช้ ระยะที่ 1 จำนวน 10 ล้านคนแล้ว ในจำนวนนี้ ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วจำนวน 9,693,845 คน มีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 8,854,072 คน โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ 7,934,311 คน และมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 839,773 คน มีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 4,296 ล้านบาท หลังดำเนินโครงการเพียง 12 วัน พร้อมเตือนให้ ผู้ได้รับสิทธิล็อตแรก ใช้จ่ายภายในพรุ่งนี้ (10 ต.ค.2562)  ก่อนถูกตัดสิทธิและสามารถจับจ่ายได้ถึงสิ้นเดือน พ.ย.2562 

 

ส่วนความคืบหน้า โครงการ "ชิม ช้อป ใช้" ระยะที่ 2 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" ระยะที่ 2 ภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างสรุปรายรายละเอียด และวิธีปฏิบัติ คาดว่าจะสรุปได้ในสัปดาห์นี้แต่เบื้องต้น มาตรการชิม ช้อป ใช้ ระยะที่ 2 อาจปรับเพิ่มสัดส่วนคืน หรือ แคส รีเบต ในกระเป๋า จากเดิมร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกินคนละ 4,500 บาท และพิจารณาความเหมาะสม และมาตรการจูงใจให้ออกมาใช้จ่าย ทั้งการแจกเงิน และสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่การดำเนินมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ระยะที่ 2 จะเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และอาจจำกัดเฉพาะจังหวัดเมืองรองหรือไม่

 

โดยจะเปิดโอกาสให้ผูัลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ ระยะแรก สามารถลงทะเบียนได้ในระยะที่ 2 แค่จำนวนโควตาผู้ได้รับสิทธิจะเหลือไม่เกิน 5 ล้านคน และเริ่มมาตรการระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค.2562 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

ก็มีความเป็นไปได้ จะเพิ่ม Cash back และกำลังดูอยู่ว่า จะแจกเงินอีกหรือไม่ หรือ ให้สิทธิลดหย่อนภาษี คล้ายช้อปช่วยชาติ และคนที่เข้าโครงการเฟสแรก ยังลงทะเบียนเฟส 2 ได้ แต่จำกัดไม่เกิน 5 ล้านคน และไม่ต้องลงทะเบียนดึกๆ อีก 

นายอุตตม กล่าวอีกว่า รัฐบาลจะพยายามออกแบบมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 3 อย่างเต็มที่ แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยอย่างเดียว ที่สามารถชี้วัดจีดีพีทั้งปีได้ แต่น้ำหนักสำคัญในจีดีพี คือ การส่งออก และการลงทุน ที่ต้องติตตามอย่างใกล้ชิดด้วย หลังค่าเงินบาทแข็งค่ามากที่สุด ในรอบ 6 ปี

กลับขึ้นด้านบน