เพียงคำเดียว "ก๊ก-ก๊วน"

เพียงคำเดียว "ก๊ก-ก๊วน"

เพียงคำเดียว "ก๊ก-ก๊วน"

นอกจากยืมมาใช้แล้วให้เสียงเพี้ยน ยังมีคำจีนอีกมากที่ไทยนำมาใช้ บ้างลดทอน บ้างขยายความหมาย กลายเป็นคำในแง่ลบ

รูปข่าว : เพียงคำเดียว "ก๊ก-ก๊วน"

เป็นกลุ่มเป็นก๊วนชวนกันทำกิจกรรม นอกจากเป็นคำแสดงถึงการรวมตัวรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ก๊วน ยังอาจหมายถึงอาคาร สถานที่ มีที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่า ก้วง ในภาษาจีนมักนำมาผสมกับคำอื่นเกิดเป็นคำชี้เฉพาะเรียกองค์กร หรือสมาคม เช่น โรงน้ำชา โรงเรียน สถานทูต หรือแม้แต่ห้องสมุด

ก๊วน

ก๊วน

ขณะที่ไทยนำมาใช้ในบริบทของภาษาปาก กล่าวถึงกลุ่มคนสนิท ไปจนถึงกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวาย

ก๊วน มาจากภาษาจีน อ่านว่า ก้วง  เป็นคำจีนโบราณแปลว่าโรงเรียน แต่พอมารวมกับคำอื่นก็อาจใช้ในคำว่า โรงแรม โรงน้ำชา หมายถึง การรวมตัว สมาคมของกลุ่มคน ความหมายไม่ค่อยเพี้ยนแต่เสียงเพี้ยนไป

 

อีกคำที่ดูเหมือนความหมายคล้าย เพราะหมายถึง กลุ่ม หมู่ พวก ก็คือ ก๊ก มักใช้กันว่า เป็นก๊กเป็นเหล่า หรือ เป็นก๊กเป็นพวก นอกจากเป็นอีกคำที่ไทยยืมจีนแล้วนำมาเปลี่ยนเสียงให้เข้าปาก จาก กก เป็น ก๊ก แต่เดิมคำนี้ยังหมายถึง ประเทศ เช่นในวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีนเรื่อง ซำกก หรือ สามก๊ก 

ก๊ก

ก๊ก


ก๊ก มาจาก กว๋อ  คนจีนแต้จิ๋วเรียกว่า กก อย่างบทแปลเรื่องสามก๊ก จริงๆอ่าน ซำกก แปลว่าประเทศ ความหมายต่างกับก๊วนของจีน แต่ไทยเราเอามาใช้คล้ายกัน

นอกจาก ก๊ก-ก๊วน บ่อยครั้งสองคำนี้ยังถูกนำไปใช้ในทางลบ โดยให้ความหมายคล้าย แก๊ง แฝงนัยยะถึงกลุ่มคนที่ตั้งก๊กตั้งเหล่าเพื่อกระทำการบางอย่างที่ไม่ดี

 

https://web.facebook.com/ArtandCultureThaiPBS/videos/915798462150751/

 

กลับขึ้นด้านบน