รอลงอาญา 2 ปี "สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล" กรณีออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ"

รอลงอาญา 2 ปี "สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล" กรณีออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ"

รอลงอาญา 2 ปี "สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล" กรณีออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ"

รูปข่าว : รอลงอาญา 2 ปี "สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล" กรณีออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ"

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษายืนให้จำคุก 2 ปี "สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล" กรณีออกหนังสือเดินทางให้ “ทักษิณ” ปรับ 1 แสนบาท แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา เนื่องจากมีความประพฤติดี ประกอบกับมีโรครุมเร้า

วันนี้(10 ต.ค.62) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นจำเลยในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เป็นจำเลยหลบหนีคำพิพากษาและหมายจับ

วันนี้ นายสุรพงษ์ เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมทนายความ โดยมีรถโรงพยาบาลศิริราช มาคอยดูแลเรื่องสุขภาพ เนื่องจากนายสุรพงษ์ มีอาการป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อถึงเวลานัดฟังคำพิพากษา องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลฏีกา จำนวน 9 ท่านขึ้นนั่งบัลลังค์อ่านคำพิพากษา โดยเริ่มไล่เรียงประเด็นคำฟ้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลย และข้อโต้แย้งของจำเลยในประเด็นต่าง 

โดยองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลฏีกา เห็นว่า คำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง 6 ประเด็น ฟังไม่ขึ้น โดยเฉพาะประเด็นคุณสมบัติกรรมการ ปปช.บางคน และในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ การไต่สวนคดีของ ปปช. นอกจากนี้ ยังรวมถึงอุทธรณ์ในประเด็นที่ว่า จำเลยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานออกหนังสือเดินทางโดยตรง แต่ศาลเห็นว่า จำเลย เป็นถึงรัฐมนตรี เป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวง ซึ่งสามารถให้คุณและโทษได้ มีส่วนรู้เห็นในการออกหนังสือเดินทาง ประเด็นเหล่านี้จึงฟังไม่ขึ้น จึงพิพากษายืนจำคุก 2 ปี

แต่ทั้งนี้ องค์คณะผู้พิพากษา  เห็นว่า จำเลยมีพฤติกรรมและความประพฤติดี ประกอบกับไม่เคยต้องโทษมาก่อน และมีอาการเจ็บป่วยหลายโรค เช่น โรคมะเร็ง ที่คอและช่องท้อง ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล จึงเห็นควรให้โทษจำคุกรอลงอาญาไว้ ตามที่จำเลยร้องขอ แต่ให้ปรับเพิ่มเป็นเงิน 1 แสนบาท

สำหรับคดีนี้ อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุรพงษ์ เป็นจำเลย ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา ต่อนายสุรพงษ์ กรณีออกหนังสือเดินทาง ให้กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกออกหมายจับในคดีร่วมกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ก่อการร้าย และคดีอื่นๆ ขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 21 (2),(3) และ (4)

และเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศาลฯ มีคำพิพากษาว่า จำเลยในฐานะรัฐมนตรีฯ กระทำการสนับสนุนช่วยเหลือนายทักษิณ ซึ่งเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และหลบหนีหมายจับในคดีข้อหาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

ให้นายทักษิณ สามารถเดินทางในต่างประเทศได้โดยสะดวก อยู่ในต่างประเทศโดยไม่ผิดกฎหมาย และรัฐบาลไทยไม่อาจขอให้รัฐบาลประเทศนั้นขับออกจากประเทศหรือส่งผู้ร้ายข้ามแดน อันเนื่องจากเหตุที่ไม่มีหนังสือเดินทางได้ ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมและคำพิพากษาของศาลยุติธรรมไทยอ่อนแอและไม่มีสภาพบังคับตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังส่อให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของไทยในสายตาประชาคมโลก ซึ่งกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับนายทักษิณ อันเป็นการกระทำโดยมิชอบและโดยทุจริต

องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) และ  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า การกระทำความผิดของจำเลยมีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งหลบหนีให้สามารถเดินทางในต่างประเทศได้สะดวก และเป็นผลบั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย จึงไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษ

กลับขึ้นด้านบน