ผบ.ทบ.บรรยายพิเศษ "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง"

ผบ.ทบ.บรรยายพิเศษ "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง"

ผบ.ทบ.บรรยายพิเศษ "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง"

รูปข่าว : ผบ.ทบ.บรรยายพิเศษ "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง"

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.บรรยายพิเศษ "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง" เล่าประสบการณ์ และมุมมองการทำงาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 จ.ยะลา

วันนี้ (11 ต.ค.2562) กองบัญชาการกองทัพบก มีการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 และโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบก โดย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง" เพื่อให้มวลชนมีความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และร่วมทำกิจกรรมกับกำลังพลของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด และในโอกาสที่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมือง ทั้งภายในและนอกประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป กองทัพบกในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบ ดูแลงานด้านความมั่นคงของชาติ จึงจำเป็นต้องปรับองค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โดยยึดมั่นในการดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ดังนั้นเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้และเข้าใจบทบาทของกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของความมั่นคง ตลอดจนความสำนึกรักแผ่นดินและความสามัคคีแก่ประชาชน


ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ จะเล่าประสบการณ์ และมุมมองการทำงาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวม 8 องค์ประกอบ ทั้งเหตุบ้านการเมืองที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง จนนำไปสู่การใช้อาวุธสงครามโต้ตอบกันไปมา หรือแม้แต่การแสดงจุดยืดของกองทัพต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะการถอนบทเรียนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 จังหวัดยะลา ซึ่งอาจจะรวมไปถึงโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ

สำหรับการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของกองทัพบกในครั้งนี้ มีผู้ตอบรับที่จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้บัญชาการทหารบก ประมาณ 500 คน จากภาคประชาชน นิสิตนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร พี่น้องชาวไทยมุสลิม มวลชนที่อยู่ในเขตรอบที่ตั้งกองทัพบก รวมถึงผู้มีชื่อเสียงในสังคม และผู้บริหารสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งไทยและต่างประเทศ และศิลปินดารา-นักแสดง อาทิ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค สินจัย เปล่งพานิช โจ จิรายุส วรรธนะสิน

 

กลับขึ้นด้านบน