อดอาหารประท้วง ขอย้ายจุดบริการนักท่องเที่ยวป้องกันช้างตกเหว

อดอาหารประท้วง ขอย้ายจุดบริการนักท่องเที่ยวป้องกันช้างตกเหว

อดอาหารประท้วง ขอย้ายจุดบริการนักท่องเที่ยวป้องกันช้างตกเหว

รูปข่าว : อดอาหารประท้วง ขอย้ายจุดบริการนักท่องเที่ยวป้องกันช้างตกเหว

นักอนุรักษ์อดอาหารประท้วง 11 วัน เรียกร้องให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รื้อจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเหวนรก เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดเหตุช้างพลัดตกน้ำตกเหวนรก

วันนี้ (11 ต.ค.2562) นายเข็มทอง โมราษฏร์ นักอนุรักษ์ธรรมชาติ และผู้ก่อตั้งกลุ่มเด็กรักป่า เผยแพร่ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก Thaithong Thongthai เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รื้อจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเหวนรก เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดเหตุช้างพลัดตกน้ำตกเหวนรก โดยมีเนื้อหาดังนี้

#แถลงการณ์1

เรื่องรื้อจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเหวนรก

เรียน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ตามที่ช้าง 11 ตัว ตกน้ำเหวนรกตาย ดั่งที่ทราบกันอยู่แล้ว เพื่อเป็นการปกป้อง คุ้มครองชีวิตลูกช้างและโขลงช้างไม่ให้เดินใกล้กับปากเหวน้ำตกเหวนรก จึงให้รื้อจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเหวนรก ทั้งหมด โดยย้ายมาฝั่งทางเขาสมอปูน

ในการยื่นขัอเสนอนี้ ข้าพเจ้าจะขออดอาหาร รอฟังมติ คำสั่ง ที่บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฝั่งปากช่อง เป็นเวลา 11 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะเพิ่มอดน้ำเข้าไปด้วย จนถึงวาระลมหายใจสุดท้าย ของข้าพเจ้าเอง

ขอให้ท่านได้เห็นแก่สิทธิของลูกช้าง และโขลงช้าง เป็นวาระสำคัญ ควรได้รับความคุ้มครอง ป้องกันอันตรายถึงชีวิตในอนาคต จึงจำเป็นรื้อจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเหวนรก

ขอนัอมรับการตัดสินใจของของท่านด้วยความรักและเคารพ

นายเข็มทอง โมราษฏร์

 

 

กลับขึ้นด้านบน