ศิริราชเปิดโอกาส "คนอยากเรียนหมอ" จบ ป.ตรีสาขาไหนก็สอบได้

ศิริราชเปิดโอกาส "คนอยากเรียนหมอ" จบ ป.ตรีสาขาไหนก็สอบได้

ศิริราชเปิดโอกาส "คนอยากเรียนหมอ" จบ ป.ตรีสาขาไหนก็สอบได้

รูปข่าว : ศิริราชเปิดโอกาส "คนอยากเรียนหมอ" จบ ป.ตรีสาขาไหนก็สอบได้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สามารถสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้ หากเป็นบุคคลที่เรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 มีอายุไม่เกิน 35 ปี หวังสร้างหมอเก่งหลายด้าน เข้าสังคมได้

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ สามารถเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ระบุว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สามารถสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้ หากเป็นบุคคลที่เรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 มีอายุไม่เกิน 35 ปี ก่อนวันเปิดการศึกษาปี 2563 และสามารถสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของ กสพท.ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถเข้าเรียนได้ โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปีนี้ เบื้องต้น มีโควต้ารับนักศึกษาประเภทดังกล่าว 4 คน

ก่อนหน้านี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับเฉพาะเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะต้องคัดเลือกจากเกรดและคะแนนสอบ โดยเด็กที่จะสอบเข้ามาได้ ต้องเรียนเก่งระดับหนึ่ง จึงจะมั่นใจว่าเด็กเรียนจบแพทย์ได้ แต่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมองว่า ควรจะเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความหลากหลายเข้ามาเรียนมากขึ้น ฉะนั้นปีนี้จึงเปิดรับเด็กในอีกหลายโครงการ อย่างโครงการเด็กเก่งกีฬา 22 ชนิด เช่น กรีฑา แบดมินตัน ฟุตบอล และดนตรีเยี่ยม มีโอกาสศึกษาต่อแพทย์ โดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 2 คน เพื่อสร้างความหลากหลายให้หลักสูตร

เราคาดหวังว่านักเรียนแต่ละคนจะสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้ ทั้งเด็ก ม.ปลาย และผู้ใหญ่ที่จบมาก่อน การแชร์ประสบการณ์ที่ต่างกันทั้งด้านการเรียน และประสบการณ์ชีวิตจะช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเป็นหมอที่ดีได้


รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ยอมรับว่า หนึ่งในเหตุผลที่ต้องการเปิดรับคนที่ต้องการเป็นหมอจริงๆ เนื่องจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายบางคนที่เป็นเด็กเก่ง สามารถสอบเข้าแพทย์ได้ แต่ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตที่จะเป็นหมอจริงๆ ประกอบกับกระแสสังคม ความต้องการของผู้ปกครอง ทำให้เด็กเหล่านี้ได้เข้ามาเรียนด้วยความไม่ชอบ เมื่อเรียนแล้วก็ยิ่งรู้สึกไม่ชอบ จนทำให้เกิดความทุกข์ในการเรียน

คนที่จบปริญญาตรีแล้ว มีความเป็นผู้ใหญ่ หากเขามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนแพทย์ แม้ตอนแรกเขาอาจพลาดจนไม่ได้เรียน ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้อีกครั้ง โดยเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาจะเรียนได้ โดยต้องได้คะแนนสอบเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเราเชื่อว่านักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนจบได้ และน่าจะมาเติมเต็มให้หลักสูตรมีความกลมกล่อมมากขึ้น

สำหรับการเรียนการสอนจะยังใช้หลักสูตรเดิมสำหรับคนที่จบปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีการปรับหลักสูตรใหม่ เนื่องจากคนที่สามารถสอบเข้ามาโดยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้นั้น ต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถเรียนจบได้ เช่นเดียวกับเด็กที่สอบเข้ามาในรอบ กสพท.ซึ่งใช้คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เริ่มต้นไม่ได้ต่างกัน 

การรับนักศึกษาในโครงการนี้เหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้แข่งกันเองในกลุ่มเล็กๆ เพราะรับแค่ 4 คน คนสมัครก็น่าจะไม่มาก อาจมีโอกาสสอบเข้าได้มากกว่าคนที่ต้องไปแข่งกับนักเรียน ม.ปลายอีกเป็นหมื่น 
ภาพ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาพ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ยังระบุอีกว่า การเปิดรับนักศึกษาในโครงการนี้ถือเป็นความท้าทายใหม่ เพราะยังไม่เคยทำมาก่อน แต่เป็นเรื่องที่น่าทดลอง แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องมีการติดตามและประเมินผลต่อไป เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คาดหวังไว้คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องการหมอที่เก่งหลายๆ ด้าน ไม่ใช่หมอที่เก่งเพียงด้านเดียว 

ในอนาคตอยากได้หมอที่เก่งหลายๆ ด้าน หมอที่รู้วิชาแพทย์เจาะลึก และรู้ด้านอื่นๆ เป็นวงกว้าง หมอที่ต้องไม่รู้แค่วิชาแพทย์อย่างเดียว แล้วเข้าสังคมไม่ได้ แต่ต้องเป็นแพทย์ที่รู้ทั้งกว้างและลึก เป็นแพทย์ที่ดีของสังคม 

ทั้งนี้ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ฝากถึงเด็กและผู้ปกครองว่า ขอให้สำรวจตัวเด็กด้วย เพราะไม่ใช่เด็กเก่งทุกคนเหมาะจะเรียนแพทย์ แต่คนที่เหมาะจะเรียนแพทย์นั้นต้องตั้งต้นด้วยใจรัก อาจมีตัวอย่างแพทย์ที่ประทับใจและนำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนและการประกอบวิชาชีพ ซึ่งหากเขารักและสนใจเขาจะรู้ว่าต้องทำงานแบบไหนในอนาคต

นอกจากนั้น ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานหลายอย่าง ทั้งความขยัน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความอดทน เพราะแพทย์นั้นต้องใช้เวลาเรียนถึง6 ปี และวิชาชีพแพทย์ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการหาเงินมากๆ หรือต้องการมีเวลามากๆ เพราะแพทย์มีเวลาส่วนตัวน้อยมาก จึงฝากไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้พิจารณา หากคิดว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ยินดีต้อนรับ เพื่อมาร่วมกันสร้างแพทย์ที่ดีที่เป็นกำลังของสังคมต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน