"ปิยบุตร" ซัด ผบ.ทบ. อย่าใช้ความรู้สึกกล่าวหาคนเห็นต่าง

"ปิยบุตร" ซัด ผบ.ทบ. อย่าใช้ความรู้สึกกล่าวหาคนเห็นต่าง

"ปิยบุตร" ซัด ผบ.ทบ. อย่าใช้ความรู้สึกกล่าวหาคนเห็นต่าง

รูปข่าว : "ปิยบุตร" ซัด ผบ.ทบ. อย่าใช้ความรู้สึกกล่าวหาคนเห็นต่าง

"ปิยบุตร แสงกนกกุล" บรรยายพิเศษโต้ ผบ.ทบ. "แผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตย บทบาทของประชาชนในการสร้างชาติ" ชี้ "ชาติ" ต้องสร้างด้วย "ประชาชน" ยืนยันไม่แตะ รธน.มาตรา 1-2 วอน ผบ.ทบ.อย่าดิสเครดิตฝ่ายค้านรณรงค์แก้ รธน. ชี้จะป้องกันปฏิวัติต้องร่วมกันปฏิรูป

วันนี้ (12 ต.ค.2562) ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิท รศ.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เปิดบรรยายพิเศษ “แผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตย บทบาทของประชาชนในการสร้างชาติ” หลังการบรรยายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวานนี้

รศ.ปิยบุตร กล่าวก่อนเริ่มการบรรยายว่า แม้ ผบ.ทบ. ไม่ได้ระบุชื่อใครหรือพรรคการเมืองไหน แต่เมื่อฟังจนจบก็คงเข้าใจดีว่าหมายถึงพรรคอนาคตใหม่ และแกนนำคนอื่น ๆ ในพรรค ซึ่งสะท้อนวิธีคิดของ ผบ.ทบ. และกองทัพ ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ

มีการหยิบยกประเด็น “แผ่นดินของเรา” กับความหมายของการสร้างชาติที่เปลี่ยนไป รศ.ปิยบุตร ระบุว่า เครื่องมือสร้างชาติในยุคสมัยปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องยึดหลักการ 4 ข้อ คือ 1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2) สิทธิเสรีภาพ 3) พึ่งพาอาศัยกันฉันท์เพื่อนร่วมชาติ และ 4) เคารพในความแตกต่างหลากหลาย ที่เมื่อใดถูกนำมาใช้เพื่อการร้อยรัฐ เมื่อนั้นประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างชาติได้

เมื่อชาติเท่ากับประชาชนแล้ว หากเราพูดถึงความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงของประเทศ จึงเท่ากับความมั่นคงของประชาชนไปด้วย คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงในทางสิทธิและเสรีภาพ และความมั่นคงในทางการศึกษา

ไม่แตะ รธน.มาตรา 1

ส่วนประเด็นข้อกังวลการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 รศ.ปิยบุตร ระบุว่า ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 2560 นั้นเป็นไปไม่ได้ พล.อ.อภิรัชต์ จึงไม่ควรใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการออกมาตอบโต้ แต่ควรใช้กรอบของกฎหมาย พร้อมยืนยันว่า ตน และพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านพูดในที่สาธารณะหลายครั้ง ว่าจะไม่มีการแตะมาตรา 1 และมาตรา 2 อย่างเด็ดขาด พร้อมตอบกลับ พล.อ.อภิรัชต์ ว่า เป็นความพยายามเชื่อมโยงเพื่อลดความชอบธรรมของการรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ และมีเพียงการทำรัฐประหารโดยทหารเท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลงและยกเลิกรัฐธรรมนูญ โดยไม่มีกรอบของกฎหมายมารองรับ

รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่พวกท่านร่างกันมา มาตรา 255 เขียนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได้

สำหรับประเด็นการแทรกแซงการเมืองของกองทัพ รศ.ปิยบุตร ยกตัวอย่างฝ่ายความมั่นคงของหลายประเทศ ที่จะไม่มีการออกมาแสดงความเห็นทางการเมือง แต่ในทางกลับกัน พล.อ.อภิรัชต์ ในฐานะ ผบ.ทบ. ที่แม้พยายามกล่าวในการบรรยายเมื่อวานนี้ ว่าไม่ใช่การยุ่งกับการเมือง แต่กลับแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง โดยระบุว่าเหตุผลเดียวที่จะครองอำนาจทางกองทัพเอาไว้ได้ คือ การมีวิกฤตภายในประเทศตลอดเวลา 

สถานะพิเศษช่วงยกเว้น จึงกลายเป็นสถานะถาวร เช่น มาตรา 44 อยู่กับเราจนเราคุ้นชินเป็นปกติ มันจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการปลุกปั่นวิกฤต บางช่วงอาจมีจริง ๆ แต่เมื่อหายไป ไม่มีความจำเป็นที่ทหารต้องแทรกแซงทางการเมือง ทุกอย่างผลิตผ่านวาทกรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังระบุถึงบทเรียน "วงจรอุบาทว์การเมืองไทย" ที่ถูกทำให้เชื่อว่ามีการเลือกตั้ง มีวิกฤตการเมือง และจบลงด้วยการรัฐประหาร แต่วงจรอุทบาทว์ที่แท้จริง คือ การตัดตอน หรือ หยุดยั้งประชาธิปไตย เมื่อเห็นว่าประชาชนตระหนักรู้ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและรุดหน้าเกินควบคุม เมื่อนั้นก็จะเกิดการรัฐประหาร ส่วนกรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ "สงครามลูกผสม" หรือ ไฮบริด วอร์แฟร์ (Hybrid Warfare) นั้น ในต่างประเทศกลับมองประเทศไทยว่าเป็น "ระบอบลูกผสม" หรือ ไฮบริด รีจีม (Hybrid Regime) ที่มีสาระสำคัญ คือ ใช้ระบบเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจ

ภาพ : พรรคอนาคตใหม่

ภาพ : พรรคอนาคตใหม่

 

ไม่เถียง เป็น "ซ้ายจัดดัดจริต"

รศ.ปิยบุตร ยังระบุว่า การติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนในประเทศมองไม่เห็นอนาคต จึงไม่แน่ใจว่า หากขับเคลื่อนประเทศต่อด้วยเพียง กองทัพที่ไม่เป็นประชาธิปไตย สื่อมวลชนยุยงปลุกปั่น และรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจ จะก้าวผ่านปัญหาทางการเมืองและพัฒนาประเทศไปได้อย่างไรพร้อมยอมรับเป็น "ซ้ายจัดดัดจริต" เพราะเหตุผลที่ศึกษาเรื่องการปฏิวัติ ประวัติศาสตร์ทั่วโลก ก็เพื่อเป็นบทเรียน และพิจารณาร่วมกันว่าทำอย่างไร ให้ประเทศไทย ไม่ต้องพบสถานการณ์เช่นนั้น

ผมศึกษาเรื่องปฏิวัติ แต่ผมสนับสนุนและอยากให้ประเทศไทยปฏิรูป เพื่อให้คนในชาติอาศัยร่วมกัน ณ วันนี้ถึงเวลาแล้ว เราติดหล่มมา 13 ปี ท่านอย่ากังวลใจ พวกเรามีแต่ความปรารถนาดีและพร้อมปฏิรูปประเทศนี้ไปกับท่าน การบรรยายของท่านเมื่อวานนี้ไม่เป็นผลดี ไม่แก้ไขปัญหา ตรงกันข้าม ยิ่งตอกลิ่ม สร้างความแตกแยก แบ่งแยกแล้วปกครอง 

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการบรรยาย มีเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้ตั้งคำถามเห็นแย้งหลายครั้ง ทำให้มีการตอบโต้จากประชาชนที่ฟังการบรรยาย โดย รศ.ปิยบุตร ได้เชิญให้ร่วมฟังต่อ พร้อมเปิดให้มีการตั้งคำถามในช่วงท้าย ซึ่งเป็นการถามความชัดเจน กรณีความเกี่ยวโยงกับนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาที่ยิงตัวเอง พร้อมแสดงความคิดเห็น ไม่ต้องการให้แบ่งแยกอายุและช่วงวัยของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ และเสนอให้ทำงานการเมืองสร้างสรรค์ในสภาฯ

หลังจบการบรรยาย ชายคนดังกล่าวได้เดินเข้าไปจับมือและขอบคุณ รศ.ปิยบุตร ที่ตอบคำถามเพื่อความชัดเจน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่าที ผบ.ทบ.กับข้อกังวลสถานการณ์การเมือง "สงครามลูกผสม"

“ธนาธร” ชี้ “ผบ.ทบ.” บรรยายทำสังคมแตกแยก ย้ำโดนดิสเครดิต

ผบ.ทบ.ไม่ขวางแก้รัฐธรรมนูญ ขู่อย่าแตะมาตรา 1

 

กลับขึ้นด้านบน