4 สายการบินแจ้งปรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่น

4 สายการบินแจ้งปรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่น

4 สายการบินแจ้งปรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่น

รูปข่าว : 4 สายการบินแจ้งปรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่น

การบินไทย-แอร์เอเชีย-ไทยไลอ้อนแอร์-นกสกู๊ต แจ้งปรับเปลี่ยนเที่ยวบินไปญี่ปุ่นจากพายุไต้ฝุ่นฮากีบิส พร้อมขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (12 ต.ค.2562) กรณีพายุไต้ฝุ่น "ฮากีบิส" ที่มีผลกระทบกับเที่ยวบินของการบินไทยไปญี่ปุ่น 4 จุดบิน ได้แก่ โอซากา นาโกยา และโตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) บริษัท การบินไทยฯ ได้แจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินจากตารางการบินปกติของเที่ยวบินไปยังโตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12-13 ต.ค.ดังนี้

 • เที่ยวบินที่ ทีจี 640 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ต.ค.62 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 06.20 น.เวลาท้องถิ่น ของวันรุ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 02.40 น. ของวันที่ 13 ต.ค.62 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.00 น.เวลาท้องถิ่น
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 641 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ต.ค.62 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ต.ค.62 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.00 น.
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 642 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ต.ค.62 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 08.10 น.เวลาท้องถิ่น ของวันรุ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 03.40 น. ของวันที่ 13 ต.ค.62 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น.เวลาท้องถิ่น
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 643 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ต.ค. 62 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ต.ค. 62 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น.
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 676 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ต.ค.62 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 15.45 น.เวลาท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6769 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.40 น. ของวันที่ 13 ต.ค.62 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.50 น.เวลาท้องถิ่น
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 677 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ต.ค.62 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.55 น. รับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6779 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 19.30 น.เวลาท้องถิ่น ของวันที่ 13 ต.ค.62 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารติดตามการปรับเวลาทำการบินของเที่ยวบินข้างต้นอย่างใกล้ชิด จากเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

แอร์เอเชียปรับเที่ยวบินเข้า-ออกญี่ปุ่น

ด้านสายการบินแอร์เอเชีย ประกาศปรับตารางเที่ยวบินเข้าเเละออกประเทศญี่ปุ่น โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ airasia.com/flightstatus ก่อนเดินทาง ทั้งนี้ สายการบินจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้โดยสารผ่านทางอีเมล์ และข้อความ SMS ที่ลงทะเบียนไว้โดยตรง  

 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากรายการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถรับข้อเสนอทางเลือกช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • เปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ 1 ครั้งในเส้นทางเดิม ภายใน 30 วันจากกำหนดการเดินทางเดิม ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน
 • เก็บยอดวงเงินตามมูลค่าตั๋วโดยสารไว้ในบัญชีสมาชิก BIG Loyalty เพื่อใช้แลกสำหรับเดินทางกับแอร์เอเชีย ภายใน 90 วัน (Credit Account) หลังจากได้รับยอดวงเงิน ซึ่งวันเดินทางจริงอาจอยู่หลังวันที่หมดอายุของ Credit Account
 • คืนเงินเต็มจำนวน โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง AVA ที่ support.airasia.com ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวได้โดยตรง

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ช่องทางทวิตเตอร์ (@AirAsia) หรือ Facebook (facebook.AirAsia) หรือทางฝ่ายบริการลูกค้าที่ช่องทางทวิตเตอร์ (@AirAsiaSupport) หรือ support.airasia.com

ไทยไลอ้อนแอร์แจ้งยกเลิก-ปรับเที่ยวบิน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ แจ้งเวลาการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ดังนี้

1. ยกเลิกการเดินทาง วันที่ 12 ต.ค.62

 • เที่ยวบิน SL 304 ดอนเมือง-โอซาก้า และเที่ยวบิน SL 305 โอซาก้า-ดอนเมือง

2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาการเดินทาง

วันที่ 12 ต.ค.62 เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาการเดินทาง

 • SL300 ดอนเมือง-นาริตะ วันที่ 12 ต.ค.62 รอบเวลา 00.50-09.10 น. เปลี่ยนเวลาการเดินทางเป็น SL1300 วันที่ 13 ต.ค.62 รอบเวลา 04.50-13.10 น.
 • SL301 นาริตะ-ดอนเมือง วันที่ 12 ต.ค.62 รอบเวลา 10.40-15.15 น. เปลี่ยนเวลาการเดินทางเป็น SL1301 วันที่ 13 ต.ค.62 รอบเวลา 14.25-19.00 น.

วันที่ 13 ต.ค.62 เปลี่ยนแปลงรอบเวลา

 • SL300 ดอนเมือง-นาริตะ วันที่ 13 ต.ค.62 รอบเวลา 00.50-09.10 น. เป็นเวลา 05.20-13.40 น.
 • SL301 นาริตะ-ดอนเมือง วันที่ 13 ต.ค.62 รอบเวลา 10.40-15.15 น. เป็นเวลา 14.55-19.30 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะทางการบิน ก่อนเดินทางมายังสนามบินดอนเมือง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-529-9999 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

นกสกู๊ตขอให้ตรวจสอบเที่ยวบินไปญี่ปุ่น

สายการบินนกสกู๊ต แจ้งผู้โดยสารที่เดินทางไป-กลับประเทศญี่ปุ่น ในเส้นทางโตเกียวและโอซาก้า ในช่วงพายุฮากีบิส สำหรับผู้โดยสารที่จะทำการโดยสารในช่วงตั้งแต่วันที่ 11-13 ต.ค.นี้ พายุฮากีบิสอาจจะส่งผลต่อการเดินทางไปยังสนามบิน จึงขอให้วางแผนเดินทาง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวจะมีการแจ้งไปยังอีเมลที่ใช้ทำการสำรองที่นั่ง และตรวจสอบเที่ยวบินได้ที่ https://www.nokscoot.com

 

กลับขึ้นด้านบน