ธ.ออมสิน คาดจีดีพีไทย โต 3%

ธ.ออมสิน คาดจีดีพีไทย โต 3%

ธ.ออมสิน คาดจีดีพีไทย โต 3%

รูปข่าว : ธ.ออมสิน คาดจีดีพีไทย โต 3%

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ประมาณการการณ์ ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ทั้งปี ยังโต ร้อยละ 3 และปีหน้า ขยายตัวร้อยละ 3.3 หลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องจับตา ปัญหาภาคการเกษตร และสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (14 ต.ค.2562) นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2562 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เนื่องจาก มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งช่วยประคองกำลังซื้อภาคครัวเรือน มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ เพียงพอต่อการชดเชยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง

 

แต่ปัญหาสงครามการค้า ค่าเงินบาทแข็ง และราคาน้ำมัน จากเหตุไม่สงบในตะวันออกกลาง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกัน การเบิกจ่ายงบลงทุนขนาดใหญ่ที่ล่าช้า และ ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย กระทบผลผลิตและรายได้ภาคเกษตรลดลง

ตลอดจน สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆทั้งในตะวันออกกลางกรณีอิหร่านและสหรัฐอเมริกา, ความขัดแย้งในแคว้นแคชเมียร์ระหว่างอินเดีย ปากีสถาน และจีน เป็นต้น ซึ่งหากการเจรจาไม่สำเร็จอาจพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นได้ ล้วนเป็นปัจจับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

โดยภาพรวมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อยู่ในเกณฑ์ดี แม้ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุลลดลง ก็ตาม ขณะที่ ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) สำหรับการกู้ร่วม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แรงกดดันจากความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชัดเจนขึ้น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน จึงคาดว่า เศรษฐกิจไทย ในปีหน้า อาจขยายตัวได้ ร้อยละ 3.3

 

 

กลับขึ้นด้านบน