รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2019

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2019

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2019

รูปข่าว : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2019

เปิดตัวครู 11 ประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ารับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลพระราชทาน รางวัลแรก และรางวัลเดียวจากประเทศไทย 15 ต.ค.2562

 

รู้จักรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คือ รางวัลเชิดชูการทำงานของครู ใช้วิธีการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ โดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการการศึกษา โดยจะคัดเลือกสุดยอดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และไทย) ประเทศละ 1 คน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ

ใช้วิธีการคัดเลือก 2 ปีครั้ง ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 3 แสนบาท โดยครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดตามประเมินผล หรือที่คณะทำงาน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรียกให้เข้าใจง่ายว่า “After-Sales Service บริการหลังการขาย” เช่น คุณครูที่เคยได้รับรางวัลจากหลายประเทศ นำเงินที่ได้รับมาพัฒนาโรงเรียน สร้างถนน และต่อยอดกิจกรรมการสอนเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กและคนในชุมชน ฯลฯ

แม้หลักเกณฑ์ที่แต่ละประเทศใช้จะแตกต่างกัน เช่น อายุ หรือ ความสำคัญของวิชาที่สอน ฯลฯ แต่สิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์สำคัญของการคัดเลือกครูจากทั้ง 11 ประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 2 ประการสำคัญประกอบด้วย

  1. ครูคนนั้นต้องเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์” สร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์ก้าวหน้า มีความอุตสาหะ ตลอดจนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูจนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จ
  2. เป็น “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา” เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรม และการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอน หรือ การจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอน หรือ การเรียนรู้จนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ“รู้จัก ครูผู้เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2562 ทั้ง 11 ประเทศ”

 


แต่ในทุกปีที่คัดเลือกครูของประเทศไทย ครูผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครูที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 และ 3 รับ “รางวัลคุณากร”

ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” และจะมีคุณครูอีกประมาณ 150 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเข้ารับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” (อ่านเพิ่ม ประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี ครูคุณากร และครูยิ่งคุณ) ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

โดยในงานครั้งนี้ จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่จะได้เห็นเครือข่ายครูจาก 11 ประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อต่อยอด และพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วันครูแห่งชาติลาว" รู้จัก "ครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ" 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน