"ชัชวาลล์" หน.พลังท้องถิ่นไท เปิดฟรีโหวต ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63

"ชัชวาลล์" หน.พลังท้องถิ่นไท เปิดฟรีโหวต ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63

"ชัชวาลล์" หน.พลังท้องถิ่นไท เปิดฟรีโหวต ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63

รูปข่าว : "ชัชวาลล์" หน.พลังท้องถิ่นไท เปิดฟรีโหวต ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63

หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดให้ ส.ส.ใช้เอกสิทธิ์ ในการอภิปรายและโหวตลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (15 ต.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ 14 ต.ค.2562 คณะทำงานพรรคพลังท้องถิ่นไทได้สรุปข้อมูล ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้หัวหน้าพรรคพิจารณาโดยอ้างอิงว่าอาจมีผลต่อการพัฒนาและจัดบริการประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งนายชัชวาลล์ คงอุดม ได้ประชุม ส.ส.ของพรรคพลังท้องถิ่นไท และคณะทำงานด้านงบประมาณ ที่ประชุมมีข้อสรุปให้ ส.ส.ทั้ง 3 คนสามารถใช้เอกสิทธิ์ในการอภิปรายและการโหวต ร่างกฎหมายงบประมาณ ตามความเห็นส่วนบุคคล

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรค ได้ชี้แจงว่า หัวหน้าพรรคเห็นชอบในมติดังกล่าว ด้วยคำนึงถึงหลักการแห่งรัฐธรรมนูญในสาระที่ ส.ส มีเอกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองและไม่ถือเป็นการขัดแย้งในการทำงานของพรรคฯ โดยพรรคยังยึดหลักการ อะไรที่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนก็ควรคำนึงถึงให้มากที่สุด และทางพรรคฯ ได้มอบหมายให้ ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.นักวิชาการด้านท้องถิ่น และ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น อภิปรายเพื่อเสนอแนวทางให้รัฐบาลและกรรมาธิการงบประมาณไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกระจายอำนาจและพัฒนาท้องถิ่น

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท ยังสะท้อนมุมมองด้วยว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63 มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ในส่วนจุดแข็งนั้น แนวทางงบประมาณตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องสร้างโอกาสและความเสมอภาค รวมทั้งการยกระดับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย แต่ในจุดอ่อนยังคงเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ที่เน้นการให้ราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยขับเคลื่อนงบประมาณโดยไม่มุ่งเน้นกระจายอำนาจ และใช้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกพัฒนาระดับพื้นที่ รวมถึงมีการวางกรอบงบประมาณท้องถิ่นที่ยังไม่สอดคล้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งนี้ ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทมี 3 คน ประกอบด้วย นายชัชวาลล์ คงอุดม,นายโกวิทย์ พวงงาม และนายนพดล แก้วสุพัฒน์ ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชรายชื่อ

กลับขึ้นด้านบน