เช็ก! 10 อันดับ จัดสรรงบประมาณปี 2563 ก่อนเข้าสภาฯ วันนี้

เช็ก! 10 อันดับ จัดสรรงบประมาณปี 2563 ก่อนเข้าสภาฯ วันนี้

เช็ก! 10 อันดับ จัดสรรงบประมาณปี 2563 ก่อนเข้าสภาฯ วันนี้

รูปข่าว : เช็ก! 10 อันดับ จัดสรรงบประมาณปี 2563 ก่อนเข้าสภาฯ วันนี้

ไทยพีบีเอสออนไลน์ เช็ก 10 อันดับ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบงบกลางมากสุด 518,770 ล้านบาท รองลงมาคือ กระทรวงศึกษาธิการ 368,660 ล้านบาท รอลุ้นร่าง พ.ร.บ.งบฯ ผ่านสภาฯ วันนี้

วันนี้ (17 ต.ค.2562) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะนำเสนอหลักการของร่าง พ.ร.บ.ในระหว่างเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3,200,000 ล้าน ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุล 469,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 450,000 ล้านบาท

ไทยพีบีเอสออนไลน์ ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี 2563 สำนักงบประมาณ ของกระทรวงต่างๆ ตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2562 พบ 7 กระทรวง ได้แก่ 

 • สำนักนายกรัฐมนตรี ถูกปรับลดงบลง 919,456,100 บาท
 • กระทรวงการต่างประเทศ ถูกปรับลดงบลง 269,690,900 บาท
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถูกปรับลดงบลง 427,932,600 บาท
 • กระทรวงคมนาคม ถูกปรับลดงบลง 758, 572,900 บาท
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกปรับลดงบ 322,582,300 บาท
 • กระทรวงพลังงาน ถูกปรับลดงบลง 142,961,100 บาท
 • กระทรวงศึกษาธิการ ถูกปรับลดงบลง 386,746,900 บาท

แม้จะมีการปรับลดงบประมาณลง แต่หลายกระทรวงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังคงติด 2 ใน 10 อันดับ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด โดย 10 อันดับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด รวมงบกลาง ได้แก่

 1. งบกลาง 518,770,918,000 บาท
 2. กระทรวงศึกษาธิการ 368,660,344,500 บาท
 3. กระทรวงมหาดไทย 353,007,432,600 บาท
 4. กระทรวงการคลัง 249,675,990,400 บาท
 5. กระทรวงกลาโหม 233,353,433,300 บาท
 6. กระทรวงคมนาคม 178,840,078,400 บาท
 7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 140,444,533,600 บาท
 8. กระทรวงสาธารณสุข 138,735,342,800 บาท
 9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 109,833,654,900 บาท
 10. กระทรวงแรงงาน 60,878,345,900 บาท


จากตัวเลขการจัดสรรงบประมาณ ทำให้เห็นได้ว่ารัฐบาลได้ตั้งงบกลางสูงกว่างบรายจ่ายประจำของกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบสูงสุดอย่างกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ งบกลางในปีนี้ยังได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 47,238,918,000 บาท โดยรัฐบาลจัดสรรงบกลางสำหรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ มากที่สุด ถึง 41,954,318,000 บาท รองลงมาคือ เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 7,935,000,000 บาท ขณะที่ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลสามารถอุนมัติใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องผ่านสภาฯ ถูกจัดสรรเป็นเงิน 96,000 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2562 จำนวน 3,000 ล้านบาท

 

ขณะที่กระทรวงท็อป 10 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด กระทรวงกลาโหมที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มจากปี 2562 ถึง 6,226,867,000 บาท เป็นเพียงกระทรวงเดียวที่ไม่มีการปรับลดงบประมาณในทุกหน่วยงานในกระทรวง 

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพิ่มขึ้น 286,978,100 บาท
 • กองทัพบก เพิ่มขึ้น 2,300,531,300 บาท
 • กองทัพเรือ เพิ่มขึ้น  1,793,237,000 บาท
 • กองทัพอากาศ เพิ่มขึ้น 1,273,930,800 บาท
 • กองบัญชาการกองทัพไทย เพิ่มขึ้น 558,721,400 บาท
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 13,468,400 บาท

อีกกระทรวงที่น่าจับตามอง คงหนีไม่พ้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากปี 2562 จำนวน 2,871,352,200 บาท แต่พบว่ามีมหาวิทยาลัย 53 แห่ง ถูกหั่นงบลงมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกปรับลดงบจากปี 2562 ถึง 1,118,430,100 บาท ขณะที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่อีก 23 แห่ง ถูกปรับลดงบหลักร้อยล้าน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขณะที่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เพิ่มงบประมาณไปที่หน่วยงานอื่นๆ ถึงหลักพันล้าน อย่างสำนักปลัดกระทรวงการอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถึง 1,043,729,500 บาท รวมถึงเพิ่มเงินให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1,529,200,900 บาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมถึง 6,474,782,600 บาท

ทั้งนี้ ในวันนี้อาจต้องมีการจับตาถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่าจะมีการปรับขึ้นหรือลดงบประมาณที่มีการจัดสรรอย่างไร และร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะสามารถผ่านสภาฯ ในวาระแรกได้หรือไม่

หมายเหตุ : ตัวเลขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล : การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

          ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน