"นายกรัฐมนตรี" ชี้แจงความจำเป็นของบฯ 3.2 ล้านล้านบาท

"นายกรัฐมนตรี" ชี้แจงความจำเป็นของบฯ 3.2 ล้านล้านบาท

"นายกรัฐมนตรี" ชี้แจงความจำเป็นของบฯ 3.2 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : "นายกรัฐมนตรี" ชี้แจงความจำเป็นของบฯ 3.2 ล้านล้านบาท

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงหลักการ และความจำเป็นในการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เพื่อใช้เดินหน้าพัฒนาประเทศ ชี้ไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยอมรับยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ติงอย่ามองแค่งบรายกระทรวง

วันนี้ (17 ต.ค.2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา โหม เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ 2563 วาระแรก โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มกับผู้สื่อข่าวแทนก่อนที่จะขึ้นลิฟท์เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรี จะใช้เวลาในการนายกรัฐมนตรีจะพูดอภิปรายเต็ม 2 ชั่วโมงหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรี บอกว่า พวกนี้ให้เขาทำงานก่อน ขอให้ใจเย็นๆ ใจร่มๆก่อน สื่อก็ถามทุกวัน แต่ไม่ตอบสื่อมวลชนว่าเวลาอภิปราย 2 ชั่วโมง เพียงพอหรือไม่

ต่อมาเวลา 10.40 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เริ่มแถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรก โดยระบุว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้จัดทำขึ้นภายใต้ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่ 3-4% ซึ่งเติบโตดีขึ้นจากปี 2562 พร้อมคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2563 อยู่ในช่วง 0.8-1.8% 

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่เติบโตได้ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกที่สามารถปรับตัวได้ดีต่อการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศเติบโตได้ดีขึ้น จากการลงทุนของภาครัฐ ที่เติบโตตามการเร่งเบิกจ่ายในโครงการลงทุนโครง สร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่มีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี 63-64 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เป็นการดำเนินนโยบายงบแบบขาดดุล โดยกำหนดรายได้สุทธิ 2.73 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบ 4.69 แสนล้านบาท 

โดยเงิน 3.2 ล้านล้านบาทนั้น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน 6.27 หมื่นล้านบาท 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เช็ก! 10 อันดับ จัดสรรงบประมาณปี 2563 ก่อนเข้าสภาฯ วันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า การพิจารณางบฯ 2563 นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความจำเป็นของประเทศภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเงินคงคลังของประเทศมาพิจารณาจัดสรรงบ ซึ่งจะใช้ 6 ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบ   

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงความจำเป็นในการกระจายเม็ดเงิน เพื่อให้ไปถึงการพัฒนาระดับภาค เพราะหากลงไปที่หน่วยงานอย่างเดียวก็จะไม่ทั่วถึง จึงบูรณาการแผนงาน-แผนคน และตั้งงบประมาณระดับภาค 11,542 ล้านบาท 

โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 4,000 แปลง ไม่ได้เอื้อใคร ต้องดูภาพรวม และเป็นความยากง่ายในการทำงาน นอกจากนี้ฝาก ส.ส.ศึกษารายละเอียดเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพราะต่อไปการซื้อขายสินค้าของโลกจะถูกตรวจสอบที่มาและถูกกีดกันทางการค้าได้

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า รัฐบาลจัดสรรงบฯ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย จึงอยากฝากให้ส.ส.ศึกษาพิจารณาให้ครบถ้วนทั้งหมด อย่าดูแค่เพียงวงเงินของแต่ละกระทรวง แต่ขอให้ดูรายละเอียดของการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงด้วย ซึ่งรัฐบาลพร้อมตอบและรับฟังข้อเสนอแนะจากสภา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครั้งแรก! "ชวน" ชี้ซักฟอกงบฯ 63 นานสุดเต็ม 3 วัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน