เคาะ 251 เสียง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ผ่านวาระแรกฉลุย

เคาะ 251 เสียง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ผ่านวาระแรกฉลุย

เคาะ 251 เสียง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ผ่านวาระแรกฉลุย

รูปข่าว : เคาะ 251 เสียง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ผ่านวาระแรกฉลุย

วาระแรกผ่านฉลุย สภาผู้แทนราษฎร ลงมติ 251 เสียง งดออกเสียง 234 คน เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

วันนี้ (19 ต.ค.2562) ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ (เป็นพิเศษ) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท 

ต่อมา เวลา 20.30 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ แถลงว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 เห็นด้วย 251 เสียง งดออกเสียง 234 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง จากจำนวนองค์ประชุม 488 คน (หมายเหตุ : แจ้งบัตรมีปัญหา 2 เสียง)

 

เปิด "ปฏิทิน" งบฯ ปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้าน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปิดเผยขั้นตอนหลังจากผ่านวาระแรก จะมีการตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 8-9 ม.ค.2563 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2-3

วันที่ 20 ม.ค.2563 วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 ม.ค.2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร โดยกรณีที่ ครม.ส่งสภาฯ วันที่ 8 ต.ค.จะครบ 105 วันในวันที่ 20 ม.ค.2563 จากนั้นวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร ส่งวุฒิสภา 20 ม.ค.2563 จะครับ 20 วันในวันที่ 8 ก.พ.2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อภิปรายร่างงบฯปี 63 บทพิสูจน์รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน