ก.แรงงานชวนช่างไฟฟ้า วัดทักษะฝีมือตามมาตรฐาน

ก.แรงงานชวนช่างไฟฟ้า วัดทักษะฝีมือตามมาตรฐาน

ก.แรงงานชวนช่างไฟฟ้า วัดทักษะฝีมือตามมาตรฐาน

รูปข่าว : ก.แรงงานชวนช่างไฟฟ้า วัดทักษะฝีมือตามมาตรฐาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญชวนช่างฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อมาตรฐานในการทำงานและความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วกว่า 120,000 คน

วันนี้ (21 ต.ค.2562) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่กำหนดนโยบาย Workforce transformation มุ่งปฏิรูปกำลังแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต รวมถึงต้องส่งเสริมความปลอดภัยต่อสาธารณะ กพร.จึงได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น เพื่อลดความเสียหายจากผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีความชำนาญ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาดังกล่าวเข้ารับการประเมิน 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

หลักเกณฑ์ในการประเมิน 100% ประกอบด้วย
1.ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน โดยใช้ผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สัดส่วน 50%
2.ด้านประสบการณ์การประกอบอาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม/สัมมนา 25 %
3.คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน โดยการสัมภาษณ์ 25% 

 

ปัจจุบันมีผู้ผ่านการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 121,858 คน สำหรับในปี 2563 วางเป้าหมายดำเนินการจำนวน 17,500 คน ผู้สนใจเข้ารับการประเมินติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 1703 และ www.dsd.go.th/oloc  

 

นอกจากสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้ว ทาง กพร. ยังได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนผลักดันให้สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมแม็ก สาขาช่างเชื่อมทิก ต้องมีใบอนุญาต (License) ในการทำงานเช่นกัน จึงเชิญชวนให้แรงงานในสาขาเหล่านี้เข้ารับการทดสอบฯ เพื่อเตรียบพร้อมรับใบอนุญาต และที่สำคัญยังได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมืออีกด้วย อาทิ ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท ระดับ 2 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 615 บาท และระดับ 1 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 775 บาท

กลับขึ้นด้านบน