ทส.จัดทำมาตรฐานสวนสัตว์ เตรียมออกกฎกระทรวงปี 63

ทส.จัดทำมาตรฐานสวนสัตว์ เตรียมออกกฎกระทรวงปี 63

ทส.จัดทำมาตรฐานสวนสัตว์ เตรียมออกกฎกระทรวงปี 63

รูปข่าว : ทส.จัดทำมาตรฐานสวนสัตว์ เตรียมออกกฎกระทรวงปี 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมออกกฎกระทรวงด้านมาตรฐานสำหรับจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะภายในต้นปี 2563 เพื่อให้สวนสัตว์เอกชนได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว สร้างมิติใหม่สวนสัตว์ไทย

วันนี้ (21 ต.ค.2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการสวนสัตว์สาธารณะ ภายใต้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้ประกอบการสวนสัตว์เอกชนเข้าร่วมหารือ

การประชุมมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบกิจการสวนสัตว์ในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานสำหรับการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโอกาสให้นำเสนอความคิดเห็นหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ภายหลังการประชุม กรมอุทยานฯ จะเชิญตัวแทนผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดเพื่อการจัดทำกฎ ระเบียบ มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

นายวราวุธ เน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญของการจัดการสวนสัตว์คือความเป็นอยู่ของสัตว์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ ทส.ที่จะต้องออกกฏและระเบียบต่างๆ ให้ดี ซึ่งเตรียมออกกฎกระทรวงภายในต้นปี 2563

ขณะเดียวกันฝากให้ทุกฝ่ายร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นที่จะทำให้เกิดผลดีที่สุดกับสัตว์ เพื่อให้สวนสัตว์เอกชนทุกแห่งในประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและพร้อมเข้าสู่มิติใหม่ของสวนสัตว์สาธารณะของไทย ภายในเดือน ม.ค.2563 เป็นต้นไป

 

กลับขึ้นด้านบน