พล.อ.ประวิตร เชื่อแบนสารเคมีไม่บานปลาย

พล.อ.ประวิตร เชื่อแบนสารเคมีไม่บานปลาย

พล.อ.ประวิตร เชื่อแบนสารเคมีไม่บานปลาย

รูปข่าว : พล.อ.ประวิตร เชื่อแบนสารเคมีไม่บานปลาย

รองนายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.แทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาวาระสำคัญหลายเรื่อง รวมถึงโครงการชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 และคาดว่าจะหยิบยกการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันนี้เข้าหารือ

วันนี้ (22 ต.ค.2562) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมย้ำถึงการพิจารณายกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายว่า รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมในวันนี้และมั่นใจจะสามารถดูแลสถานการณ์ และทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้คัดค้านได้

ส่วนกระแสข่าวที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวเพียงว่าไม่มีอะไร และเชื่อว่ากระแสที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการพูดเล่นหยอกล้อกันเท่านั้น

สำหรับการเตรียมความพร้อมการการดูแลรักษาความปลอดภัยช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงปลายเดือนนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ทุกฝ่ายมีความพร้อม และได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้ว

ทั้งนี้วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น และมลพิษต่างๆ ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศระยะที่2 โดยจัดเก็บจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ และร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การอนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ สำนักงบประมาณ เสนอรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จำนวน 2 ฉบับ

วุฒิสภา เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สทนช.เสนอขอความเห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย หรือ AWC กระทรวงอุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบการเป็นจ้าภาพจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการเตรียมการ สำหรับองค์การสนธิสัญญว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ เสนอกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ

กลับขึ้นด้านบน