พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชสาส์นแสดงความยินดี "สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชสาส์นแสดงความยินดี "สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชสาส์นแสดงความยินดี "สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต"

รูปข่าว : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชสาส์นแสดงความยินดี "สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชสาส์นแสดงความยินดีและของขวัญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชสาส์นแสดงความยินดีและของขวัญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ความว่า

ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยภริยา ได้เดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ณ พระราชวังอิมพีเรียล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งเชิญพระราชสาส์นแสดงความยินดีและของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้แก่ พระกรัณฑ์ถมตะทอง พร้อมคำจารึกของขวัญซึ่งประดับอักษร พระปรมาภิไธย วปร. และอักษรพระนามาภิไธย สท. ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น โอกาสนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธี ฯ จากประเทศต่าง ๆ จากนั้น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธี ฯ เช่นกัน

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ทรงสืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ 126 แห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและจะทรงคำนึงถึงประชาชนอยู่เสมอ

ประเทศไทยและญี่ปุ่นธำรงสัมพันธภาพมายาวนานกว่า 600 ปี ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม โดยพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าชายนารุฮิโตะ และมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์ในหลายโอกาส ได้เคยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2523 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2537 และวันที่ 25 มิถุนายน 2555 และได้เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2530 ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ด้วย

กลับขึ้นด้านบน