"กมธ.สารเคมี" ห่วงผลประโยชน์ทับซ้อนพิจารณาแบนสารเคมี

"กมธ.สารเคมี" ห่วงผลประโยชน์ทับซ้อนพิจารณาแบนสารเคมี

"กมธ.สารเคมี" ห่วงผลประโยชน์ทับซ้อนพิจารณาแบนสารเคมี

รูปข่าว : "กมธ.สารเคมี" ห่วงผลประโยชน์ทับซ้อนพิจารณาแบนสารเคมี

นายชวลิต วิชยสุทธ์ เรียกร้องประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย สั่งกรรมการ 3 คน ออกจากห้องประชุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาผลประโยชน์ทับซ้อน

วันนี้ (22 ต.ค.2562) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม แถลงถึงการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยเรียกร้องประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ให้คณะกรรมการ 3 คน ที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ค้าสารเคมีออกจากที่ประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

สอดคล้องกับความเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งกำหนดให้ประธานต้องเชิญกรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนออกจากที่ประชุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรักษาประโยชน์ของกลุ่มทุนตัวเอง

นายชวลิต ยังย้ำถึงการทำหน้าที่ของกรรมาธิการฯว่า มีระยะเวลาในการศึกษาใน 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 พ.ย.ก่อนที่จะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร บรรจุเป็นวาระเร่งด่วน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะส่งให้คณะรัฐมนตรีต่อไป

กลับขึ้นด้านบน