เช้านี้ ฝุ่นเมืองกรุงฯ ลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

เช้านี้ ฝุ่นเมืองกรุงฯ ลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

เช้านี้ ฝุ่นเมืองกรุงฯ ลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

รูปข่าว : เช้านี้ ฝุ่นเมืองกรุงฯ ลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่และมีแนวโน้มลดลง ตรวจวัดได้ระหว่าง 17-43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

วันนี้ (24 ต.ค.2562) เวลา 07.00 น. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 17-43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง แบ่งเป็น สถานีระดับดีมาก 21 สถานี สถานีระดับดี 17 สถานี และสถานีระดับปานกลาง 6 สถานี

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คพ. กทม. จังหวัดปริมณฑล บก.จร. กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" โดยได้มีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ควบคุมและกำกับดูแลแหล่งกำเนิดทั้งยานพาหนะ ด้วยการตรวจจับควันดำจากรถยนต์และเรือ, การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม, การก่อสร้างอาคาร เส้นทางจราจร และรถไฟฟ้า รวมทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด จนปริมาณฝุ่นละอองลดลงจนกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชน

 

 

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ทำให้การไหลเวียนของอากาศและระดับเพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองสูงขึ้น และในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ช่วยให้ฝุ่นละอองเจือจางลง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน