อย.ชี้แจงกำหนดปริมาณสาร THC เอื้อใช้ประโยชน์กัญชง

อย.ชี้แจงกำหนดปริมาณสาร THC เอื้อใช้ประโยชน์กัญชง

อย.ชี้แจงกำหนดปริมาณสาร THC เอื้อใช้ประโยชน์กัญชง

รูปข่าว : อย.ชี้แจงกำหนดปริมาณสาร THC เอื้อใช้ประโยชน์กัญชง

อย.ชี้แจงกำหนดให้กัญชงและเมล็ดพันธุ์รับรองมีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอกไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์กัญชง เปิดกว้างให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ หวังสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วันนี้ (25 ต.ค.2562) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่องกำหนดลักษณะกัญชง พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้กัญชงและเมล็ดพันธุ์รับรองมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol : THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากกัญชง และส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมือง

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดกว้างให้เกิดการใช้ประโยชน์กัญชงอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากเส้นใย เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง รวมถึงการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เส้นใย สิ่งทอ ฉนวนกันความร้อน ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษฉบับนี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงผ่านเว็บไซต์ อย.

นพ.ไพศาล กล่าวว่า อย.ได้นำ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำขึ้นรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญผู้สนใจการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกัญชงร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายมีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อนุทิน" แจงย้ายเลขา อย.ตามวาระ ไม่เกี่ยวประกาศกัญชา-กัญชง 

"อนุทิน" สั่ง อย.แจงปมปลดล็อก "กัญชง-กัญชา"

ปลดล็อก สารสกัดกัญชงและกัญชา ไม่เป็นยาเสพติด 

 

กลับขึ้นด้านบน