6 นักเรียน ร.ร.บ้านขุนสมุทร ย้ายกลับเรียนที่เดิม 1 พ.ย.นี้

6 นักเรียน ร.ร.บ้านขุนสมุทร ย้ายกลับเรียนที่เดิม 1 พ.ย.นี้

6 นักเรียน ร.ร.บ้านขุนสมุทร ย้ายกลับเรียนที่เดิม 1 พ.ย.นี้

รูปข่าว : 6 นักเรียน ร.ร.บ้านขุนสมุทร ย้ายกลับเรียนที่เดิม 1 พ.ย.นี้

คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมเตรียมความพร้อมย้ายเด็กบ้านขุนสมุทรจีน 6 คน กลับไปเรียนที่ “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” เหมือนเดิม ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ หลังมีมติเอกฉันท์ในที่ประชุมไม่ยุบ “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” และจัดตารางสอนใหม่ให้ครูไปสอนเด็กครบทุกวิชา

วันนี้ (28 ต.ค.2562) นางมยุรีย์ คนเจน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทร ระบุว่า ที่ประชุมติดตามความคืบหน้า “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” ใช้เวลาหารือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 นานกว่า 2 ชั่วโมง ตามมติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เด็กนักเรียนบ้านขุนสมุทรจีน 6 คน ย้ายกลับไปเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรในหมู่บ้านขุนสมุทรจีน วันที่ 1 พ.ย.นี้ 

ที่ประชุมมีการพูดถึงตารางเรียนของเด็กนักเรียนบ้านขุนสมุทร 6 คน และ การจัดครูเข้าไปสอนให้ครบทุกวิชา โดยที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต้องเดินทางออกมาเรียนบนบกด้วยการนั่งเรือทุกเช้า

สำหรับวิชาที่เรียนจะเป็นการนำหลักสูตรขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่นในชุมชนมาสอนเด็กๆในรูปแบบ “ขุนสมุทรโมเดล” เช่น วิชามองทะเลยังไงถึงจะรู้ว่ากี่วันฝนจะตกมาควบคู่กับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นฝ่ายออกแบบจัดหลักสูตร ส่วนผู้ปกครองที่ย้ายลูกออกไปเรียนที่อื่นก่อนหน้านั้นจะส่งลูกกลับมาเรียนที่เดิมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง แต่อาจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ นายวิษณุ เข่งสมุทร ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทรจีน เชื่อว่า การที่เด็ก 6 คนได้กลับไปเรียนที่เดิม จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและเรียกความเชื่อมั่นผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานกลับมาเรียนที่เดิมคือ “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” ในขุมชนได้อย่างแน่นอนในปีการศึกษาใหม่ 2563 หากหลักสูตรและครูถูกจัดอย่างเป็นระบบในระยะยาว ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนรอดูว่าเด็ก 6 คน ที่ย้ายกลับมาเรียนพร้อมหลักสูตรใหม่จะเป็นอย่างไร หากมั่นใจจะส่งลูกกลับมาเรียนในเทอมหน้า

 

กลับขึ้นด้านบน