ก.พาณิชย์ เผยบริษัทตั้งใหม่เดือน ก.ย. 6,954 ราย เพิ่มขึ้น 10%

ก.พาณิชย์ เผยบริษัทตั้งใหม่เดือน ก.ย. 6,954 ราย เพิ่มขึ้น 10%

ก.พาณิชย์ เผยบริษัทตั้งใหม่เดือน ก.ย. 6,954 ราย เพิ่มขึ้น 10%

รูปข่าว : ก.พาณิชย์ เผยบริษัทตั้งใหม่เดือน ก.ย. 6,954 ราย เพิ่มขึ้น 10%

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยบริษัทตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือน ก.ย.2562 จำนวน 6,954 ราย เพิ่มขึ้น 10% ส่วนบริษัทเลิกกิจการ 1,938 ราย เพิ่มขึ้น 2% ยอดรวม 9 เดือนทำได้แล้ว 57,608 ราย คาดทั้งปีเป็นไปตามเป้า 72,000-76,000 ราย

วันนี้ (29 ต.ค.2562) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเดือน ก.ย.2562 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 6,954 ราย เทียบกับเดือน ส.ค.2562 เพิ่มขึ้น 16% เทียบกับเดือนก.ย.2561 เพิ่มขึ้น 10% โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร มีทุนจดทะเบียนรวม 28,315 ล้านบาท เทียบกับ ส.ค.2562 เพิ่มขึ้น 65% เทียบกับ ก.ย.2561 ลดลง 41%

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,938 ราย เทียบกับ ส.ค.2562 เพิ่มขึ้น 10% เทียบกับ ก.ย.2561 เพิ่มขึ้น 2% โดยธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก คือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร มีทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ จำนวน 15,361 ล้านบาท เทียบกับ ส.ค.2562 ลดลง 47% และเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.2561 เพิ่มขึ้น 134%

สำหรับยอดรวมจดทะเบียนตั้งใหม่ 9 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) มีจำนวนรวม 57,608 ราย เพิ่มขึ้น 2% มีทุนจดทะเบียนรวม 186,109 ล้านบาท ลดลง 23% และธุรกิจเลิกกิจการรวม 11,954 ราย เพิ่มขึ้น 3% มีทุนเลิกกิจการรวม 74,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20%

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจดทะเบียนตั้งใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค.) คาดว่ายอดจดทะเบียนจะปรับตัวลดลงตามแนวโน้มที่ในช่วงสิ้นปีจะไม่ค่อยมีธุรกิจจดทะเบียนตั้งใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำส่งงบการเงิน แต่ยอดทั้งปีน่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 72,000-76,000 ราย

กลับขึ้นด้านบน