ปีใหม่นี้หยุดยาว ครม.เห็นชอบ 30 ธ.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ

ปีใหม่นี้หยุดยาว ครม.เห็นชอบ 30 ธ.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ

ปีใหม่นี้หยุดยาว ครม.เห็นชอบ 30 ธ.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ

รูปข่าว : ปีใหม่นี้หยุดยาว ครม.เห็นชอบ 30 ธ.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ

ที่ประชุม ครม.มีมติให้วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค.2562 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม ทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2562 - 1 ม.ค.2563

วันนี้ (29 ต.ค.2562) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม คือวันจันทร์ที่ 30 ธ.ค.2562 เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจากมติดังกล่าวจึงทำให้มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2562 - 1 ม.ค.2563

ส่วนกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชน มีความจำเป็น หรือราชการสำคัญที่หากเลื่อนจะก่อให้เกิดความเสียหาย ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะหยุดหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนเป็นหลัก

สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและภาคเอกชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

กลับขึ้นด้านบน