"พล.อ.อนุพงษ์" แจง กมธ.สภาฯกรณีใช้งบฯปี 62 แก้ภัยแล้ง

"พล.อ.อนุพงษ์" แจง กมธ.สภาฯกรณีใช้งบฯปี 62 แก้ภัยแล้ง

"พล.อ.อนุพงษ์" แจง กมธ.สภาฯกรณีใช้งบฯปี 62 แก้ภัยแล้ง

รูปข่าว : "พล.อ.อนุพงษ์" แจง กมธ.สภาฯกรณีใช้งบฯปี 62 แก้ภัยแล้ง

รมว.มหาดไทย แจงกรรมาธิการใช้งบปี 2562 แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยธรรมชาติ ย้ำพร้อมเข้าชี้แจงเมื่อได้รับคำเชิญ และเข้าใจหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบฝ่ายบริหาร

วันนี้ (30 ต.ค. 2562) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการใช้งบประมาณปี 2562 งบกลางสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขภัยแล้งและอุทกภัย

พล.อ.อนุพงษ์ ระบุหลังการเข้าชี้แจงว่า เป็นการรายงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณปี 2562 เพื่อดูแลเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยธรรมชาติที่มีการจัดงบประมาณให้ทั้งหมด 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และอีก 2 จังหวัดได้รับ 500 ล้านบาท โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกรรมาธิการเพื่อนำไปปรับการบริหารราชการแผ่นดิน

พร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการฯว่า เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว และพร้อมเข้าชี้แจงเมื่อได้รับการเชิญ แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ควรต้องเข้าชี้แจงสมาชิกการด้วยตนเองหรือไม่

กลับขึ้นด้านบน