ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนการใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าข้าวไทย

ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนการใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าข้าวไทย

ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนการใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าข้าวไทย

รูปข่าว : ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนการใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าข้าวไทย

กรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนการใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าข้าวอย่างเป็นทางการแล้ว หลังไทยส่งหนังสือโต้แย้งและชี้แจงเหตุผล คาดส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย

วันนี้ (31 ต.ค.2562) นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ประกาศเปิดไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าข้าวที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) และกรมการค้าต่างประเทศได้ส่งหนังสือเพื่อแสดงท่าทีและเหตุผลโต้แย้งของไทยต่อการเปิดไต่สวนดังกล่าวของฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา

ปรากฏว่าหลังจากฝ่ายฟิลิปปินส์ได้พิจารณาข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากทุกฝ่ายแล้ว กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าข้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา

 

ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์เข้มงวดการนำเข้าข้าวเพื่อคุ้มครองเกษตรกร โดยกำหนดให้องค์การอาหารแห่งชาติ เป็นผู้ควบคุมการนำเข้า แต่ในปี 2562 ได้เปลี่ยนเป็นการนำเข้าแบบเสรีโดยภาคเอกชน ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ฟิลิปปินส์จะใช้มาตรการปกป้องฯ

ล่าสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา เห็นว่าการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำโดยการนำมาตรการปกป้องฯ มาใช้เพื่อขึ้นภาษีนำเข้าข้าวสารจากต่างประเทศ อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนโดยรวม รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงตัดสินใจช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายการเปิดเสรีข้าวในรูปของการให้เงินช่วยเหลือ แทนการนำมาตรการปกป้องฯ มาใช้ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตร

นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศยุติการไต่สวน และผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะไม่นำมาตรการปกป้องฯ มาใช้กับสินค้าข้าวสารนำเข้า ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดฟิลิปปินส์ หลังจากที่อยู่ในภาวะสับสนมาตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย.เนื่องจากผู้นำเข้าฟิลิปปินส์กังวลว่าหากรัฐบาลฟิลิปปินส์บังคับใช้มาตรการปกป้องฯ จะทำให้มีภาระอากรปกป้องเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติ เมื่อมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการชะลอคำสั่งซื้อเพื่อดูสถานการณ์

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศมีแผนที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าวพรีเมี่ยม เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์เฉลี่ยปีละ 543,344 ตัน โดยใน 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของปี 2562 ปริมาณส่งออกอยู่ที่ 297,812 ตัน ลดลงร้อยละ 61.65 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 776,591 ตัน โดยข้าวที่ส่งออกไปยังตลาดฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% รองลงมาได้แก่ข้าวขาว 25% และข้าวขาว 15% ตามลำดับ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน