กกต.ชี้เลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่ต้องคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่กระทบ ส.ส.จะพึงมี

กกต.ชี้เลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่ต้องคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่กระทบ ส.ส.จะพึงมี

กกต.ชี้เลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่ต้องคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่กระทบ ส.ส.จะพึงมี

รูปข่าว : กกต.ชี้เลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่ต้องคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่กระทบ ส.ส.จะพึงมี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารชี้แจงตามข้อกฎหมาย ทั้งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กรณีการเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ไม่ต้องคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ เพราะเป็นการลาออกของ ส.ส. ไม่ใช่เหตุทุจริตการเลือกตั้ง จึงไม่ส่งผลต่อการคำนวณหา ส.ส.จะพึงมี

วันนี้ (31 ต.ค.2562 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กกต.ออกเอกสารชี้แจง อธิบายตามข้อกฎหมายว่า ผลการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ไม่ต้องคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ด้วยเพราะเป็นการจัดการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากตำแหน่ง ไม่ใช่เพราะการจัดการเลือกตั้งด้วยสาเหตุการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการคำนวน ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีต่ออย่างไร 

โดยอ้างอิงข้อกฎหมาย ของรัฐธรรมนูญมาตรา 94 วรรค 2 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 131 วรรค 3 และวรรค 4 ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปหลังวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป

คือ 1.กรณีที่ต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ต้องดูเหตุจากการจัดการเลือกตั้งซ่อม ที่เป็นการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ภายกำหนดเวลาระยะ 1 ปี นับแต่วันที่ 24 มี.ค.2562

2.กรณีที่ไม่ต้องคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่นั้น คือ การจัดการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุแห่งการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมภายใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใดหลังพ้น 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป

กลับขึ้นด้านบน