ลอยกระทงโฟมแค่ 5 นาทีก่อขยะทะเลนาน 50 ปี

ลอยกระทงโฟมแค่ 5 นาทีก่อขยะทะเลนาน 50 ปี

ลอยกระทงโฟมแค่ 5 นาทีก่อขยะทะเลนาน 50 ปี

รูปข่าว : ลอยกระทงโฟมแค่ 5 นาทีก่อขยะทะเลนาน 50 ปี

ชวนคนไทยลดใช้กระทงโฟม โดยใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ ลดปริมาณขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองช่วงประเพณีลอยกระทง ขณะที่ช่วง 10 ปีแนวโน้มคนไทยรักโลก

วันนี้ (31 ต.ค.2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึงประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 11 พ.ย.นี้ว่า อยากเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศช่วยกันลดการใช้กระทงที่ทำจากพลาสติกและโฟม แล้วหันมาใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและย่อยสลายไม่เป็นอันตรายต่อแม่น้ำลำคลองเน่าเสียและสัตว์น้ำต่างๆ เช่น ใบตอง ต้นกล้วย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะนำร่องปีนี้ลอยกระทงปลอดโฟม เพื่อลดปริมาณขยะที่จะลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้วไหลลงปากแม่น้ำและทะเลด้วย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแม่น้ำและพระแม่คงคาอย่างแท้จริง  ด้วยการอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำลำคลองด้วยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

ลอยโฟม 5 นาทีสร้างขยะทะเล 50 ปี

       
ด้านนายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์  รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การใช้กระทงโฟมลอยกระทงเพียง 5 นาที กลับสร้างขยะทะเลนานถึง 50 ปี จึงอยากให้ประชาชนหยุดหรือลดการใช้กระทงที่ทำจากโฟม แม้ว่าแนวโน้มช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการใช้กระทงโฟมลดลงมากก็ตาม แต่ยังคงเหลือกระทงโฟมมากถึงเกือบ 40,000 ใบต่อปีช่วงประเพณีลอยกระทง

พบว่าบางส่วนไหลลงทะเลจนกระทบต่อชีวิตสัตว์ทะเลหายากตายจำนวนมาก โดยเฉพาะเต่าทะเลมากกว่า400 ตัวไม่นับรวมโลมา วาฬ พะยูน ถือว่าเป็นการสูญเสียสัตว์ทะเลหายากมากที่สุด

10 ปีคนไทยหนุนใช้กระทงรักโลกมากขึ้น

ด้านนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากข้อมูล กทม.ในการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2551 – 2561 พบว่ามีปริมาณ 800,000-900,000 ชิ้นต่อปี (ยกเว้นปี 2554 และ ปี 2559) และพบว่าการใช้กระทงที่ทำจากธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87- 94.7 กระทงโฟมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 13 ลดลงเหลือร้อยละ 5.3

ซึ่งในปี 2561 มีปริมาณทั้งสิ้น 841,327 ใบ แบ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 796,444 ใบ และกระทงโฟม 44,883 ใบ คิดเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 94.7 และกระทงโฟมร้อยละ 5.3 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้กระทงโฟม ชี้ให้เห็นว่าประชาชนและผู้ค้ากระทง ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายประลอง กล่าวว่า แนวทางการลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3R ได้แก่ “ใช้น้อย”คือการลดขนาดของกระทงที่ใช้ ลดจำนวนชิ้น ใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งกระทง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและช่วยลดปริมาณขยะ,“ใช้ซ้ำ”  คือการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้ม และสุดท้ายคือ “แปรรูปใช้ใหม่” คือการนำกระทงที่เก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ โดยกระทงจากวัสดุธรรมชาติจะนำมาใช้ในการหมักปุ๋ยต่อไป

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ทส. ที่ได้ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า 46 แห่ง ดำเนินโครงการ"การงดแจกถุงพลาสติก" ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.2563  และเพื่อเป็นการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกทั้งบนบกและทะเล

 

ในเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 คพ.ขอเชิญชวนคนไทยร่วมลอยกระทง ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมลดปริมาณกระทง ลดการก่อให้เกิดขยะ ด้วยการลอยแบบ 1 คู่รัก 1 กระทง หรือ 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 แก๊งหรือกลุ่ม 1 กระทง หรือการลอยกระทงออนไลน์จะช่วยให้การลอยกระทงสร้างมลพิษน้อยที่สุด

กลับขึ้นด้านบน