ดันใช้ "ดาวเทียม-โดรน" ช่วยสอดส่องดูแลป่า

ดันใช้ "ดาวเทียม-โดรน" ช่วยสอดส่องดูแลป่า

ดันใช้ "ดาวเทียม-โดรน" ช่วยสอดส่องดูแลป่า

รูปข่าว : ดันใช้ "ดาวเทียม-โดรน" ช่วยสอดส่องดูแลป่า

พล.อ.ประวิตร ระบุรัฐบาลเร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ให้ภาคเอกชนที่ปลูกไม้ในสวนป่าถูกกฎหมายสามารถส่งไม้ออกจำหน่ายในต่างประเทศได้ ขณะที่ยังเตรียมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยดูแลป่า และป้องกันไฟป่า รวมทั้งนำภาพถ่ายดาวเทียมใช้บริหารจัดการที่ดิน

วันนี้ (1 พ.ย.2562) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ระหว่างการประชุม พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า รัฐบาลได้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ เพื่อให้ภาคเอก ชนที่ปลูกไม้ถูกกฎหมายสามารถส่งไม้สวนป่าออกจำหน่ายในต่างประเทศได้ นอกจากจะเป็นแรงจูงใจ ในการปลูกไม้เศรษฐกิจ และการสร้างธุรกิจไม้ให้เติบโตขึ้น ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ผู้ประกอบการค้าไม้อีกด้วย ขณะเดียวกันยังส่งผลต่อภาพรวมในการเพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

สำหรับการประชุมเน้นการหารือถึงการขับเคลื่อนงานด้านการป่าไม้ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านป่าไม้ โดยการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ และการเตรียมรับมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อช่วยเรื่องการป้องกันรักษาป่า การนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงการขออนุญาตให้เอกชนส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน