ชาวนาเกลือเสนอ 9 ข้อ ให้รัฐเร่งแก้ปัญหาเกลือราคาตก

ชาวนาเกลือเสนอ 9 ข้อ ให้รัฐเร่งแก้ปัญหาเกลือราคาตก

ชาวนาเกลือเสนอ 9 ข้อ ให้รัฐเร่งแก้ปัญหาเกลือราคาตก

รูปข่าว : ชาวนาเกลือเสนอ 9 ข้อ ให้รัฐเร่งแก้ปัญหาเกลือราคาตก

เกษตรกรชาวนาเกลือทะเล จ.เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร ยื่น 9 ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ หลังมีการอนุญาตนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในราคาถูกกว่าทุกปี

วันนี้ (6 พ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือ 5 สหกรณ์ 3 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ยื่นข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 9 ข้อ เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งกรมเกลือทะเลไทย ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลรับผิดชอบเกลือทะเลไทย และชาวนาเกลือทะเลไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2554 ถึงวันนี้ผ่านมา 9 ปี ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลรับผิดชอบโดยตรง

 


นายคทาวุธ บุญมา ประธานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด เปิดเผยว่า จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตเกลือทะเล มีพื้นที่นาเกลือทะเล  32,000 ไร่ เกษตรกรชาวนาเกลือ 290 ครัวเรือน แต่เกษตรกรยังประสบปัญหา เช่น การผลิตเกลือทะเลที่ไม่ได้คุณภาพเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ราคาเกลือมีความผันผวนทำให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน เพราะราคาเกลือตกต่ำต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 จากเดิมขายได้ตันละ 930 บาท เหลือเพียงตันละ 370-500 บาท อีกหนึ่งสาเหตุที่ราคาเกลือตกต่ำ คือ เกลือนำเข้าจากต่างประเทศ ขายในราคาถูกกว่า

 


ด้านนายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เกษตรกร ในนามสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงรมว.พาณิชย์ ร้องเรียนปัญหาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ทำให้ราคาเกลือในประเทศต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ

 


จากสถิติในช่วงปี 2558-2559 ราคาเกลือภายในประเทศเฉลี่ยต่ำกว่า 1 บาทต่อกิโลกรัม ปี 2560-ม.ค.2561 ราคาเกลือปรับตัวสูงขึ้นจนถึง 3.08 บาทต่อกิโลกรัม และค่อยๆ ลดลงมาจนเดือน ม.ค.2562 อยู่ที่ 2.35 บาทต่อกิโลกรัม และลงมาเป็น 1.23 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือน ส.ค. 2562

 

กลับขึ้นด้านบน