"พิธา" รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกิน-ผลกระทบสุขภาพจากเหมืองทองคำ

"พิธา" รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกิน-ผลกระทบสุขภาพจากเหมืองทองคำ

"พิธา" รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกิน-ผลกระทบสุขภาพจากเหมืองทองคำ

รูปข่าว : "พิธา" รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกิน-ผลกระทบสุขภาพจากเหมืองทองคำ

ประธานกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องปัญหาประชาชน ได้รับผลกระทบการจัดการที่ดิน - ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยใกล้เหมืองทองคำ

วันนี้ ( 6 พ.ย.2562) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำเหมืองแร่ทองคำ จ. พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์ ที่ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดฟื้นฟูสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำเมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด พร้อมกันนี้เครือข่ายยังยังได้เสนอแผนฟื้นฟู ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเมืองทองคำด้วย

นอกจากนี้ยังรับเรื่องร้องเรียนจากนางนงลักษณ์  ผาสุข ตัวแทนประชาชน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ขอให้ตรวจสอบโครงการและผลกระทบที่ดินของโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้มีกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริงและทบทวนโครงการ ก่อสร้างโครงการวังหีบ และพิจารณาทางเลือก เช่น การขุดบ่อสระในสวนในไร่และการกักเก็บน้ำในพื้นที่บ้าน วัดและโรงเรียนตามรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นและนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  

ขณะเดียวกันได้รับหนังสือจากนายวันชัย มาศทอง ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ขอให้กรรมาธิการตรวจสอบโครงการและผลกระทบต่อที่ดินตามเรื่องร้องเรียนนี้ และขอให้ระงับการอนุมัติงบประมาณในปี 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยอ้างอิงเหตุผลว่าที่ดิน ที่จะดำเนินโครงการนั้นเป็นที่ดินของรัฐแต่ยังมีราษฎรยังคงทำกินได้อยู่อาศัยในพื้นที่

กลับขึ้นด้านบน