ยอดความเสียหายวงแชร์แม่มณีสูงพุ่ง 1,396 ล้านบาท

ยอดความเสียหายวงแชร์แม่มณีสูงพุ่ง 1,396 ล้านบาท

ยอดความเสียหายวงแชร์แม่มณีสูงพุ่ง 1,396 ล้านบาท

รูปข่าว : ยอดความเสียหายวงแชร์แม่มณีสูงพุ่ง 1,396 ล้านบาท

ผู้เสียหายจากการลงทุนออมเงินในวงแชร์แม่มณี เข้าร้องทุกข์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ต่อเนื่อง โดยยอดผู้ลงทะเบียนมากกว่า 4,400 คน รวมเป็นเงิน 1,396 ล้านบาท

วันนี้ (6 พ.ย.2562) ประชาชนที่ได้รับเสียหายจากการลงทุนออมเงินรับดอกเบี้ยกับแม่มณี เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพิ่มอีก 40 คน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายของสมาชิกวงแชร์ของแม่มณีอีกทอดหนึ่ง

หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยข้อมูลว่า ลงทุนออมเงินผ่านแม่ข่ายคนหนึ่งที่ลงโฆษณาชักชวนผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาจูงใจให้รับดอกเบี้ยร้อยละ 70 จากเงินต้น หลังหลงเชื่อได้โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ชื่อของ น.ส.เดียร์ วันทนีย์ แต่หลายคนไม่ได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามคำโฆษณา จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถึงผู้ที่สร้างเครือข่ายหลอกลงทุน ซึ่งในกลุ่มนี้มีประมาณ 100 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 10 ล้านบาท

 

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อเนื่อง และมั่นใจว่ากระบวนการที่สร้างความเสียหายต่อคนมากกว่า 4,000 คน ไม่สามารถทำได้ด้วยคน 2 คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาขณะนี้ มั่นใจว่าต้องมีการสร้างเครือข่ายออกไปหลายทอด เพื่อรับกำไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ยตอบแทน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดตามขั้นตอน รวมถึงการสอบสวนปากคำผู้เสียหายทั้งหมด โดยจะแยกสอบสวนพร้อมพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ของแต่ละบุคคล

 

ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าวอีกว่า การสืบสวนสอบสวนหากพบว่าใครสร้างเครือข่าย ใครโฆษณาชักชวน รับกำไรส่วนต่างจากดอกเบี้ย เหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าอาจเข้าข่ายมีความผิดทางกฎหมายด้วย โดยจะแยกพิจารณาคดีจากคดีเรื่องความเสียหาย ซึ่งกระบวนการสอบปากคำจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11-22 พ.ย.นี้

ประชาชนที่ยังไม่ได้ร้องทุกข์ สามารถเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ได้เช่นกัน ซึ่งจัดตั้งไว้ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยต้องมีหลักฐานสำคัญ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่สามารถยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 

ล่าสุด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแชร์แม่มณี ข้อมูลประจำวันที่ 6 พ.ย.2562 จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุยอดผู้เสียหายมีจำนวน 4,471 คน รวมมูลค่าความเสียหาย 1,396,714,389.63 บาท  

กลับขึ้นด้านบน