ร้องศาลปกครองขอระงับขึ้นค่าเทอม "สาธิตเกษตรอินเตอร์"

ร้องศาลปกครองขอระงับขึ้นค่าเทอม "สาธิตเกษตรอินเตอร์"

ร้องศาลปกครองขอระงับขึ้นค่าเทอม "สาธิตเกษตรอินเตอร์"

รูปข่าว : ร้องศาลปกครองขอระงับขึ้นค่าเทอม "สาธิตเกษตรอินเตอร์"

ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโครงการนานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่งยกเลิกประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เกรงกระทบนักเรียนบางคนอาจต้องย้ายโรงเรียนกลางคัน

วานนี้ (7 พ.ย. 2562)​ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเอกสารยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราว และมีคำสั่งให้ยกเลิกประกาศการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จะบังคับใช้ในปีการศึกษา 2563

ตัวแทนผู้ปกครอง ระบุว่า ค่าเทอมที่จะปรับขึ้นนั้น สูงกว่าอัตราเดิมประมาณร้อยละ 35 - 45 จากอัตราเดิมปีละ 280,000 - 360,000 บาท เพิ่มเป็น ปีละ 406,500 - 486,500 บาท ส่งผลให้ผู้ปกครองทุกคนได้รับความเดือดร้อน 

ก่อนหน้านี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิมที่ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2538 ด้วยเหตุผล ว่าสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและต้องการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติที่ประชุมให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมาโดยจะปรับขึ้นค่าเทอมเป็นขั้นบันได ในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 -​ 2565 เช่น ในชั้นอนุบาลแต่เดิมเสียค่าเทอม 280,000 บาท ปีการศึกษา 2563 ปรับขึ้นเป็น 317,500 บาท

ต่อมาในปีการศึกษา 2564 ปรับขึ้นเป็น 359,000 และปีการศึกษา 2565 ปรับขึ้นเป็น 406,500 บาท คำนวณโดยเฉลี่ยรับขึ้นปีละร้อยละ 13 ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายคนไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าเทอมในครั้งนี้

สำหรับโครงการการศึกษานานาชาติ ของโรงเรียนสาธิตฯ นี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนในโครงการทั้งหมดประมาณ 400 คน

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ ทางโรงเรียน ได้มีการนัดประชุมกับผู้ปกครอง เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดในการปรับอัตราค่าเทอมต่อไป ขณะที่ยังต้องติดตามต่อไปว่า ศาลปกครองจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามที่ผู้ปกครองร้องขอหรือไม่ และจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาหรือมีคำสั่งอย่างไร

 

 

กลับขึ้นด้านบน