รอพิสูจน์เขตที่ดิน “แม่ธนาธร-ปารีณา” ก่อนพิจารณาตั้งป่าชุมชน

รอพิสูจน์เขตที่ดิน “แม่ธนาธร-ปารีณา” ก่อนพิจารณาตั้งป่าชุมชน

รอพิสูจน์เขตที่ดิน “แม่ธนาธร-ปารีณา” ก่อนพิจารณาตั้งป่าชุมชน

รูปข่าว : รอพิสูจน์เขตที่ดิน “แม่ธนาธร-ปารีณา” ก่อนพิจารณาตั้งป่าชุมชน

อธิบดีกรมป่าไม้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มา-แนวเขตที่ดิน “แม่ธนาธร-ปารีณา” ให้ชัดเจน เหตุเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเอกสารหลายประเภทจึงต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการต่อไป

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดิน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ครอบครอง ว่า เบื้องต้นพบว่าที่ดินของนางสมพร กว่า 3,000 ไร่ เป็นที่ดินแปลงใหญ่ ซื้อมาในลักษณะแปลงรวมแบบเหมาเข่ง โดยที่ดินแต่ละแปลงมีทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ และที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ขณะเดียวกันที่ดินที่มีเอกสารสิทธิก็มีหลากหลายประเภทที่ต้องไปตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าที่ดินแปลงนี้น่าจะซื้อมาจากนายหน้าที่กว้านซื้อที่จากชาวบ้าน

กรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าเป็นที่ป่าชุมชน เพราะช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านมีการรวมตัวเรียกร้องให้เกิดป่าชุมชน และเชื่อว่ามีพื้นที่ป่าชุมชน อยู่ในที่ดินแปลงใหญ่ของนางสมพร อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าที่ดินกว่า 3,000 ไร่ ของนางสมพร มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แต่ได้ประสานกรมที่ดินเข้าไปรังวัดพื้นที่ให้ชัดเจนก่อน เพื่อให้ทราบว่าที่ดินแต่ละแปลงมีที่มาที่ไปอย่างไร

สั่งตีเส้นเขตที่ดินแปลงย่อยของ "แม่ธนาธร"

ส่วนที่กล่าวหาว่านางสมพร ไปเอาที่ป่าชุมชนมานั้น จากการสอบถามชาวบ้านก็พบว่าข้อเท็จจริงไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้น เพียงแต่ตอนนี้ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินให้ชัดเจนก่อน โดยเฉพาะแนวเขตของที่ดินแต่ละแปลง จากนั้นจึงจะบอกได้ว่าจะแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านใช้เป็นป่าชุมชนได้หรือไม่ แม้นางสมพรจะบอกว่าเต็มใจยกที่ดินให้ก็ตาม เพราะยังไม่ทราบที่มาของที่ดินที่แน่ชัด เช่นเดียวกับเรื่องคดีความที่ต้องดูเจตนาในการครอบครองที่ดินแต่ละแปลงของนางสมพรด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการประชุมแก้ปัญหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชน กรณีกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ ผลการประชุมได้จำแนกพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งชุมชนสามารถยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนได้ทันที

ส่วนที่ 2 พื้นที่ป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี แจ้งว่ายินดีที่จะดำเนินการตามความต้องการของชุมชน โดยจะส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมป่าไม้เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ส่วนที่ 3 พื้นที่มีเอกสารตามประมวลกฏหมายที่ดินซึ่งคุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ครอบครองอยู่ โดยผู้แทนนางสมพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านางสมพรยังคงยืนยันเจตนาเดิม โดยยินดีที่จะบริจาคที่ดินให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุนชนเพื่อให้ชุมชนดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

จังหวัดจับมือ สปก. ชี้แนวเขตที่ดิน "ปารีณา"

นายอรรถพล ยังกล่าวถึงการตรวจสอบที่ดินของ นางปารีณา ไกลคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ามีการใช้ที่ดินใน ต.รางบัง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า 1,700 ไร่ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับที่ดินของนางสมพร โดยการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนเดิม ต่อมามีการประกันเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) แต่ยังไม่มีโฉนด (ชาวบ้านมีเพียงเอกสาร ภบท.5) ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงเป็นไปในลักษณะเดียวกับที่ดินของนางสมพร คือให้จังหวัดและ สปก. ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตของที่ดินแต่ละแปลงให้ชัดเจน โดยมีนางปารีณาช่วยชี้จุด แล้วนำมาเทียบเคียงกับเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนก่อนพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจสอบที่ดินของนางปารีณา ตามคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ พบว่าที่ดินกว่า 1,700 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 58 แปลง เนื้อที่ 1,706 ไร่เศษ ลักษณะการใช้ประโยชน์ บางส่วนเป็นที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ ชื่อ “เขาสนฟาร์ม” จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณที่ตั้งโรงเลี้ยงไก่ เขาสนฟาร์มเกือบทั้งหมด เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันกรมป่าไม้ส่งมอบ สปก.ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปีพ.ศ.2554

กลับขึ้นด้านบน