ทหารซ่อมแชมบ้านชาวยะลา หลังได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบ

ทหารซ่อมแชมบ้านชาวยะลา หลังได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบ

ทหารซ่อมแชมบ้านชาวยะลา หลังได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบ

รูปข่าว : ทหารซ่อมแชมบ้านชาวยะลา หลังได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบ

ทหารเร่งซ่อมแซมบ้านให้ประชาชน ในพื้นที่ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (12 พ.ย.2562) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุด ช.พัฒนา (ชุดก่อสร้างอาคาร) เข้าดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนายอาแว แยนา ชาวบ้าน ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้งบประมาณประจำปี 2562

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายใน จ.ยะลา 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน