สถานีประชาชนสัญจร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

สถานีประชาชนสัญจร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

สถานีประชาชนสัญจร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

รูปข่าว : สถานีประชาชนสัญจร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน ในงาน “สถานีประชาชนสัญจร” จ.ลำปาง พร้อมไฮไลต์บูธให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่มาให้บริการ ฟรี ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

วันนี้ ( 15 พ.ย. 2562)  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตอกย้ำการเป็นสถานีที่พึ่งของประชาชน เปิดพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์ ในงาน “สถานีประชาชนสัญจร” จ.ลำปาง พบกับ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการสถานีประชาชน และบูธกิจกรรมชวนร่วมสนุกจากรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมไฮไลต์บูธให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่มาให้บริการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

 


คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการสถานีประชาชน ตัวแทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่มีเป้าหมายในการเป็นสื่อที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดำเนินงานภายใต้ประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง เพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพและคุณธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะ “รายการสถานีประชาชน” ที่ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร้องทุกข์ โดยไทยพีบีเอสเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหารวมถึงเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 


สำหรับกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยภายในงานมีการจัดรายการสถานีประชาชนถ่ายทอดสด เพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี คุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ


โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนำชมบูธกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่มาให้บริการ อาทิ บริการรับเรื่องร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนใจ พร้อมหน่วยงานให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ แจ้งคนหาย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ปรึกษาปัญหากฎหมาย และเปิดพื้นที่สร้างงานกับกิจกรรมฝึกอาชีพที่น่าสนใจ และการบริการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, กรมการปกครอง, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน (สคช.), สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, เทศบาลนครลำปาง, ศูนย์ดำรงธรรมจ.ลำปาง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, วิทยาลัยสารพัดช่าง, สำนักงานสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นต้น และบูธกิจกรรมชวนร่วมสนุกจากรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อรับของที่ระลึก

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ช็อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี ของดัง จ.ลำปาง ในราคาพิเศษ และได้สัมผัสกับชุมชน OTOP นวัตวิถีอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-790-2111

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน