กรมที่ดินเปิดโครงการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม

กรมที่ดินเปิดโครงการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม

กรมที่ดินเปิดโครงการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม

รูปข่าว : กรมที่ดินเปิดโครงการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม

กรมที่ดิน เปิดโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียว RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการในพื้นที่ 28 จังหวัด มีเป้าหมาย 85,000 แปลง เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดให้สูงขึ้น

วันนี้ ( 18 พ.ย. 2562)  กรมที่ดินได้มีโครงการพัฒนามาตรฐานรูปแปลงที่ดิน โดยจัดให้มีโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียว RTK GNSS Network เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดที่สูง และได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภุมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหาย ถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายไปได้อย่างรวดเร็วละเอียดถูกต้องตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่ได้รับการรังวัดไว้นานแล้ว


โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นพิธีในการเปิดโครงการ และส่งเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จำนวน 517 คน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการนี้ ถือเป็นการให้บริการสาธารณะในเชิงรุกของกรมที่ดิน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจ และทำแผนที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี สาขาต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติกรมโยธาธิการและผังเมือง การตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยลดปัญหากรณีพิพาทต่างๆ ดูแลจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อยุติความคัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน


ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา กรมที่ดินมีเป้าหมายในการดำเนินงาน 80,000 แปลง ดำเนินการได้ 80,325 แปลง ในพื้นที่ 21 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา กระบี่ พังงา สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และฉะเชิงเทรา


สำหรับในปี 2563 ได้ประกาศกำหนดพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมในท้องที่จังหวัดสุโขทัย ตาก หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ตรัง และนครศรีธรรมราช การรังวัดสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม ด้วยระบบ RTK GNSS Network ถือเป็นนวัตกรรมด้านการสำรวจและทำแผนที่ให้ค่าพิกัดของรูปแปลงที่ดินอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและลดขั้นตอนการทำงาน


นวัตกรรมที่กรมที่ดินนำมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมมั่นให้กับประชาชนและความมั่นคงรวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Ease of doing Business

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน