เวิร์กชอปแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. 21 พ.ย.นี้

เวิร์กชอปแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. 21 พ.ย.นี้

เวิร์กชอปแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. 21 พ.ย.นี้

รูปข่าว : เวิร์กชอปแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. 21 พ.ย.นี้

ขสมก.จัดเวิร์กชอปแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ เบื้องต้นจะปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ใหม่ ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนเข้ามาเดินรถ หวังลดงบประมาณจัดซื้อรถ

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า ขสมก.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 21 พ.ย.2562 เวลา 14.00 น.

 

โดยมีเป้าหมายหลักคือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินและการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ใหม่ ซึ่งแผนฟื้นฟูเดิมจะมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ จำนวน 2,511 คัน งบประมาณมากกว่า 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ จึงมีการเสนอรูปแบบการจ้างผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนมาให้บริการ โดยนำรายได้จากการให้บริการจ่ายค่าจ้างให้เอกชน

ทั้งนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างดำเนินการในหลายแนวทาง ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจากผลการศึกษาของคณะทำงาน ขสมก.พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้


สำหรับแผนฟื้นฟูเดิม มีแนวคิดว่าจากค่าเฉลี่ยในการเดินทางของประชาชนที่ 2 เที่ยวต่อวัน เมื่อใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 48 บาท แต่สำหรับแนวทางแผนฟื้นฟูใหม่จะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงเหลือ 30 บาท หรือปรับลดลงวันละ 18 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการปรับเส้นทางการเดินรถให้เป็นระบบเชื่อมต่อสายหลักกับสายรอง และใช้ระบบการจัดเก็บค่าโดยสารระบบเดียวกัน

ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพบริการ ด้วยการใช้รถโดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และเป็นรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่พนักงาน ขสมก.ที่ได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเฉพาะพนักงานเก็บค่าโดยสาร เนื่องจากรถโดยสารในอนาคตจะใช้ระบบ E-ticket มาให้บริการ ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานประมาณ 5,000 ล้านบาท


ทั้งนี้ ขสมก.เชื่อว่าแนวทางที่นำเสนอนี้จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ขสมก.อย่างยั่งยืน ไม่เป็นภาระของรัฐบาล และที่สำคัญประชาชนได้ใช้บริการที่ดีและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขณะที่จากการศึกษาของ ขสมก.พบว่าหากแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบให้สามารถดำเนินการได้ จะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไม่เกินเดือนละ 900 บาท และหากซื้อตั๋วเดือนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 750 บาท และรถโดยสารทุกคันจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศ

 

กลับขึ้นด้านบน