เพิ่มสัดส่วน ส.ส.ชาติพันธุ์ "มานพ คีรีภูวดล" ขยับแทน "ธนาธร"

เพิ่มสัดส่วน ส.ส.ชาติพันธุ์ "มานพ คีรีภูวดล" ขยับแทน "ธนาธร"

เพิ่มสัดส่วน ส.ส.ชาติพันธุ์ "มานพ คีรีภูวดล" ขยับแทน "ธนาธร"

รูปข่าว : เพิ่มสัดส่วน ส.ส.ชาติพันธุ์ "มานพ คีรีภูวดล" ขยับแทน "ธนาธร"

"มานพ คีรีภูวดล" บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่ลำดับที่ 51 ขยับขึ้นเป็น ส.ส.แทน "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สิ้นสภาพการเป็น ส.ส. จากกรณีหุ้นสื่อ วีลัค-มีเดีย ส่งผลสัดส่วน ส.ส.จากกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าสภาฯ เพิ่ม

วันนี้ (20 พ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.นับแต่วันที่ 23 พ.ค.2562 และให้ตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เว้นว่างตั้งแต่วันนี้ (20 พ.ย.) จึงมีผลให้บัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไปขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลง นั่นคือ นายมานพ คีรีภูวดล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 51 พรรคอนาคตใหม่ จากกลุ่มชาติพันธุ์ 

สำหรับนายมานพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำปาง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ในพื้นที่ภาคเหนือ

ก่อนหน้านี้ ทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และเป็น ผอ.ศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมดอยอินทนนท์ และร่วมเคลื่อนไหวในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เช่นการร่วมผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการด้านกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบ นโยบาย กฎหมาย และกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

2541 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2541 - 2544 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2541 - 2545 คณะทำงานสนับสนุนผลักดัน พ.ร.บ.ป่าชุมชน ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชน จ.ลำปาง และกองเลขาสหพันธุ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

2545 - 2547 ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สถาบันสิทธิชุมชน

2547 - 2553 ผู้ดำเนินรายการ "มองคนละมุม" FM100 ม.เชียงใหม่

2547 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ผู้ประสานเครือข่ายลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ ผู้ประสานเครือข่ายลุ่มน้ำย่อย อ.จอมทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนภูมินิเวศน์ดอยอินทนนท์ – ออบหลวง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ "ธนาธร" พ้น ส.ส.ปมถือหุ้นสื่อ

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน