บอร์ดทอท.ไฟเขียวเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ

บอร์ดทอท.ไฟเขียวเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ

บอร์ดทอท.ไฟเขียวเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ

รูปข่าว : บอร์ดทอท.ไฟเขียวเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ

บอร์ด ทอท.เห็นชอบเดินหน้าโครงการก่อสร้างเทอร์มินัลด้านทิศเหนือ โดยเตรียมส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ด้านผู้บริหารทอท.ยืนยัน ดำเนินการโปร่งใส

วันนี้ (20 พ.ย.2562) ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 13/2562 ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธาน

 


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) ทอท.ได้มีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ วงเงิน 42,000 ล้านบาท หลังจากนี้จะเสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณา

ยืนยันว่า ทอท.ดำเนินการทุกอย่างโปร่งใส ไม่มีอภิสิทธิ์ชนเหนือใคร มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสนามบินสุวรรณภูมิและผู้โดยสารที่ใช้สนามบิน ตลอดจนองค์กรมาตรฐานการบินสากลของโลก ซึ่งเห็นตรงกันว่าแผนแม่บทปรับได้และควรก่อสร้างอาคารหลังใหม่ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความแออัดที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน


ทั้งนี้ หากก่อสร้างส่วนต่อขยายทิศเหนือเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 40 ล้านคนต่อปี เมื่อถึงกำหนดการเสร็จของโครงการประมาณการว่าจะใช้เวลาสร้าง 3-4 ปี หรือปี 2566 หรืออย่างช้าไม่เกินปี 2567 สนามบินสุวรรณภูมิจะรองรับผู้โดยสารได้ 100 ล้านคน ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มหลุมจอดเครื่องบินระยะไกลได้มากขึ้น 14 หลุมจอด นอกจากนี้ยังมีแผนจะก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) จำนวน 2 สาย แบ่งเป็นบริเวณเขตการบิน (Airside) 1 สายและนอกเขตการบิน (Landside) 1 สาย เพื่อเชื่อมต่ออาคารเทอร์มินัลเดิมกับอาคารเทอร์มินัลใหม่ โดย APM บริเวณเขตการบินจะมีสถานีจอดรถ 3 จุด เพื่อทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องเดินเท้าเป็นระยะไกล ได้แก่ บริเวณ North Expansion, จุดเชื่อมต่อระหว่าง North Expansion และอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 (Terminal 1) และอาคาร City Garden ปัจจุบัน

 


นอกจากนี้ บอร์ดทอท. ยังมีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นตลาดด้านการบินและการท่องเที่ยวไทยระยะสั้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง โดยให้ส่วนลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) แก่เที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (International Chartered Flight) เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2563 มีระยะเวลาโครงการฯ 5 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีการเติบโตลดลงในปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ ตลาดอินเดียและรัสเซีย

 


โดยให้ส่วนลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) ของเครื่องบินเช่าเหมาลำ โดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติแก่เที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (International Chartered Flight) เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร โดยไม่นับรวมเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) ที่มาทำการบิน ณ ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

กลับขึ้นด้านบน