ศธ.เร่งเครื่อง "ควบรวม" โรงเรียนขนาดเล็ก

ศธ.เร่งเครื่อง "ควบรวม" โรงเรียนขนาดเล็ก

ศธ.เร่งเครื่อง "ควบรวม" โรงเรียนขนาดเล็ก

รูปข่าว : ศธ.เร่งเครื่อง "ควบรวม" โรงเรียนขนาดเล็ก

ทั้งหนังสือด่วนจาก เลขา สพฐ. ที่ส่งถึง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั่วประเทศ และการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนระดับจังหวัด จนถึงภาพรวมนโยบายระดับประเทศ คือ การส่งสัญญาณเดินหน้าควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมยืนยันจะสร้างโรงเรียนควบรวมต้นแบบเพื่อพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลง

 

6 กิโลเมตรต้องควบรวม

เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้ง ในการเดินหน้าควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก หลัง นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. คนใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต ให้เร่งดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กภายในตำบล ที่มีระยะห่างน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม


หนังสือนี้ อ้างถึง มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562 ที่เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังภาครัฐ ให้มีการควบรวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ

 

ให้ผู้ปกครองพิสูจน์โรงเรียนควบรวม

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. เปิดเผยว่า การส่งหนังสือไปยังสํานักงานเขตฯ ของเลขาธิการ สพฐ. เป็นการกำชับให้ โรงเรียนในสังกัด ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งมีอยู่กว่า 15,000 แห่ง เร่งดำเนินการตามมติ ครม.

โฟกัสโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 40 คนก่อน เพราะมี 2,000 กว่าแห่ง ยกเว้นโรงเรียนบนที่ราบสูงและบนเกาะแก่ง เป้าหมายหลักคือ ต้องมีครูครบชั้น ป.1 ถึง ป.6 ไม่ใช่มีครู 3 คน นักเรียน 50 คน สอนรวมชั้นแบบปัจจุบัน


ประธาน กพฐ. ยืนยันว่า เด็กและผู้ปกครองจะไม่ได้รับผลกระทบจากการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบล ที่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตร แต่ถ้าระยะทางเกินไปกว่านี้ สพฐ. ก็มีแผนและงบประมาณรองรับเรื่องนี้ไว้แล้ว

การควบรวมเด็กและครูไปอยู่ที่โรงเรียนแม่เหล็กประจำตำบล จะทำให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเติมเต็มเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้บังคับ แต่ต้องการสร้างโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อม เพื่อแสดงให้ผู้ปกครองเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

แผนจังหวัดตั้งแท่นรอ

จะว่าไปแล้ว การเตรียมการในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก หลังมติ ครม.วันที่ 7 ต.ค.2562 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยเน้นตำบลเป็นฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์ (ภายในวันที่ 31 ต.ค.2562)

โดยแต่ละจังหวัด จะมีคณะทำงานบูรณาการ ที่มีภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับจังหวัด และแต่ละจังหวัดยังสามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนระดับอำเภอได้อีกด้วย


เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ตามนโยบาย และแผนบริหารจัดการแบบขั้นบันได ที่กำหนดกรอบระยะเวลา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใน 2 ปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสม.ห่วงควบรวม-ยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก วอนเป็นทางเลือกสุดท้าย

"บ้านขุนสมุทรโมเดล" แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

กลับขึ้นด้านบน