"เหตุมอบพวงหรีดงานศพ" กกต.ให้ใบเหลืองเขตเลือกตั้งที่ 5 สมุทรปราการ

"เหตุมอบพวงหรีดงานศพ" กกต.ให้ใบเหลืองเขตเลือกตั้งที่ 5 สมุทรปราการ

"เหตุมอบพวงหรีดงานศพ" กกต.ให้ใบเหลืองเขตเลือกตั้งที่ 5 สมุทรปราการ

รูปข่าว : "เหตุมอบพวงหรีดงานศพ" กกต.ให้ใบเหลืองเขตเลือกตั้งที่ 5 สมุทรปราการ

เหตุจากคนใกล้ชิดนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มอบพวงหรีดในงานศพและช่วยเหลือด้วยใส่ซอง 1,000 บาท ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง กกต.จึงมีมติส่งศาลฎีกาขอให้สั่งเลือกตั้งใหม่

วันนี้ ( 20 พ.ย. 2562) เว็บไซต์ กกต.เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. มีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ และให้ดำเนินคดีอาญาแก่ น.ส.สุภาภณ พันโนลิต ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 73 วรรค 1(1) ประกอบกับมาตรา 158 และมาตรา 133

โดยชี้แจงว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  กกต. ได้รับคำร้องและกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่านายกรุงศรีวิไล สุทินผือก ผู้มัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ และผู้ถูกร้องที่ 1 น.ส.สุภาภรณ์ พันโนลิด ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1 ผู้ถูกร้องที่เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ถูกร้องที่ 3 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ถูกร้องที่ 4 ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 73 วรรค 1 และ 5 ประกอบกับมาตรา 78 และมาตรา 80 กรณีให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่

 

 


 

กลับขึ้นด้านบน