เตือนร้านค้าปลีกอย่ากักตุนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าไว้ขาย

เตือนร้านค้าปลีกอย่ากักตุนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าไว้ขาย

เตือนร้านค้าปลีกอย่ากักตุนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าไว้ขาย

รูปข่าว : เตือนร้านค้าปลีกอย่ากักตุนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าไว้ขาย

กรมควบคุมโรค ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในไทยต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น เตือนร้านค้าปลีกอย่ากักตุนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าไว้ขาย เพราะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

วันนี้ (21 พ.ย.2562) นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(กคส.) กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. ลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าบุหรี่นำเข้า ของบริษัทเจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการกระจายสินค้า และวางจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น

 

 


จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจคลังสินค้าดังกล่าว พบสต็อกบุหรี่ซิกาแรตจำนวนมากที่ยังเป็นซองบุหรี่แบบเก่ารอการจำหน่ายไปยังผู้ค้าปลีก ทั้งนี้ ซองบุหรี่รูปแบบเก่าสามารถวางขายได้ถึงแค่วันที่ 8 ธ.ค.2562 เท่านั้น นอกจากนี้ยังตรวจพบซองบุหรี่แบบใหม่ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ปฏิเสธรับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่งมาวางขายในร้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าร้านค้าปลีกใดมีการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร.02 590 3852

 

 

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาเรต ปี 2561 หรือที่เรียกว่า ซองบุหรี่แบบเรียบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.2562 อนุโลมให้ใช้ซองบุหรี่แบบเดิมภายใน 90 วัน หรือใช้ได้จนถึงวันที่ 8 ธ.ค.นี้ และตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป ซองบุหรี่ที่ผลิตในประเทศหรือนำเข้า ต้องเป็นซองบุหรี่ใหม่ที่เป็นแบบเรียบ 

ซองบุหรี่แบบเรียบ กำหนดสีผิวซองบุหรี่ เป็นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน ,รูปแบบตัวอักษรเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด โดยอักษรชื่อตราหรือชื่อรุ่นย่อย มีขนาดความสูงตัวอักษรไม่เกิน 4 มิลลิเมตร, ชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้ามีขนาดตัวอักษรไม่เกิน 2 มิลลิเมตร, ส่วนรูปภาพข้อความคำเตือนมีขนาดร้อยละ 85 ของพื้นที่ซองบุหรี่ และไม่มีโลโก้

 

กลับขึ้นด้านบน