สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนทำเนียบรัฐบาล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนทำเนียบรัฐบาล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนทำเนียบรัฐบาล

รูปข่าว : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนทำเนียบรัฐบาล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ ก่อนที่จะประทานพระดำรัสยินดีกับประเทศไทยที่มีการเลือกตั้งและเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

วันนี้ (21 พ.ย.2562) เมื่อเวลา 09.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก  ทรงเริ่มพระกรณียกิจในประเทศไทยด้วยการเสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หลังเสด็จถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 11.48 น. วานนี้


เมื่อเสด็จถึงบริเวณตึกไทยคู่ฟ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำเสด็จไปยังแท่นรับความเคารพ กองเกียรติยศผสม จำนวน 1 กองพัน ซึ่งจัดจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงเพลงชาติวาติกัน และเพลงชาติไทยตามลำดับ


จากนั้นได้เสด็จไปยังแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี อธิบดีกรมพิธีการทูต กราบทูลเบิกรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้ารับเสด็จ หัวหน้าฝ่ายการทูต นครรัฐวาติกันแนะนำผู้ตามเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาต่อนายกรัฐมนตรี จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบทูลเชิญเสด็จไปยังตึกไทยคู่ฟ้า

นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทับฉายพระรูปร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนเสด็จไปยังห้องรับรองสีงาช้างด้านนอก จากนั้นทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาล และทอดพระเนตรของที่ระลึกซึ่งนายกรัฐมนตรีถวาย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงพระกรุณาโปรดประทานของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีด้วยจากนั้น แล้วเสด็จเข้าสู่ห้องสีงาช้างด้านใน เพื่อทรงมีพระปฏิสันถารกับนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังตึกสันติไมตรี


คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ผู้แทนศาสนาต่างๆ และผู้มีเกียรติของรัฐบาลรอรับเสด็จ เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จถึงตึกสันติไมตรี นายกรัฐมนตรีกราบทูลแสดงความยินดีในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระดำรัสแก่ผู้มาเฝ้า

เมื่อจบพระดำรัสแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปามีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้า เมื่อได้เวลาอันสมควร จากนั้นนายกรัฐมนตรีนำเสด็จไปประทับรถยนต์พระประเทียบ เพื่อเสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทั้งนี้ เมื่อ 35 ปีที่แล้วในวันที่ 11 พ.ค.2527 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งต่อมาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญ ได้เสด็จมาทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาต ซึ่งรัฐบาล โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้

 

กลับขึ้นด้านบน