พิษแผ่นดินไหว "4 โรงพยาบาล" ผนังร้าว ทุกแห่งเปิดบริการปกติ

พิษแผ่นดินไหว "4 โรงพยาบาล" ผนังร้าว ทุกแห่งเปิดบริการปกติ

พิษแผ่นดินไหว "4 โรงพยาบาล" ผนังร้าว ทุกแห่งเปิดบริการปกติ

รูปข่าว : พิษแผ่นดินไหว "4 โรงพยาบาล" ผนังร้าว ทุกแห่งเปิดบริการปกติ

กระทรวงสาธารณสุข สำรวจความเสียหายโรงพยาบาลจากแผ่นดินไหวที่ประเทศลาว เบื้องต้น พบ 4 โรงพยาบาลภาคเหนือและภาคอีสานได้รับผลกระทบเล็กน้อย ไม่กระทบโครงสร้างและระบบบริการผู้ป่วย ทุกแห่งเปิดให้บริการได้ตามปกติ

วันนี้ (21 พ.ย.2562) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวเมื่อช่วงเช้า และมีอาฟเตอร์ช็อคต่อเนื่อง ว่า ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก เลย ขอนแก่น อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย ประเมินผลกระทบต่อสถานบริการสาธารณสุข 5 ด้าน ได้แก่ อาคารสถานที่ ระบบออกซิเจน ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง ระบบสาธารณูปโภค และ ผลกระทบต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่


นพ.สุขุม ระบุว่า เบื้องต้นได้รับรายงานจากโรงพยาบาลว่า ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุกแห่งเปิดให้บริการได้ตามปกติ มี 4 แห่งที่ได้รับผลกระทบ คือ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา ผนังห้องผ่าตัดชั้น 3 ตึกอำนวยการ ร้าวเพิ่มเติมเล็กน้อยจากรอยร้าวเดิม ไม่มีผลกระทบต่อตึกและระบบต่างๆ ในการบริการผู้ป่วย 


โรงพยาบาลเลย ตึกสงฆ์มีรอยร้าวบริเวณผนัง ได้ย้ายผู้ป่วยห้องพิเศษ 10 รายไปอาคารผู้ป่วยใน อยู่ระหว่างสำรวจประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารจากเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลยโสธร ได้ประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร เข้าตรวจสอบอาคาร 10 ชั้น และอาคาร 9 ชั้น พบโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น เสา คาน ไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงรอยร้าวเพิ่มจากรอยร้าวเดิม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน


ทั้งนี้ ได้ให้กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าตรวจสอบผลกระทบต่ออาคารแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย รวมทั้งให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ติดตามประเมิน และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพจิต แก่ประชาชนที่อาจตื่นตระหนก มีความวิตกกังวลกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กลับขึ้นด้านบน