ไทย-ยูนนาน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด "สามเหลี่ยมทองคำ"

ไทย-ยูนนาน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด "สามเหลี่ยมทองคำ"

ไทย-ยูนนาน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด "สามเหลี่ยมทองคำ"

รูปข่าว : ไทย-ยูนนาน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด "สามเหลี่ยมทองคำ"

ไทยจับมือยูนนาน แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เน้นการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต

วันนี้ (29 พ.ย.2562) เจ้าหน้าที่ ปปส. เปิดเผยว่า นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์ที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ว่าขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ไทยได้ลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านควบคุมยาเสพติดกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมณฑลยูนนาน (ป.ป.ส.ยูนนาน) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ตลอดจนเปิดปฏิบัติการร่วมกันในการสืบสวนจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชาวไทย และชาวจีนที่มีบทบาทในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดทั้ง 2 ประเทศ

 

การประชุมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พ.ย.2562 โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส.หัวหน้าคณะฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ Mr. Hu shuiwang รองอธิบดีกรมรักษาความปลอดภัย สาธารณะแห่งมณฑลยูนนาน หัวหน้าคณะฝ่ายจีน และในครั้งนี้ได้มีการนำคณะยูนนานศึกษาดูงานด้านสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด และภูมิประเทศในพื้นที่ชายแดนได้แก่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งติดต่อกับประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว ที่ด่านศุลกากรแม่สาย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดยาเสพติดในแม่น้ำโขง และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย เพื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติการของฝ่ายไทย

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ การผลิตการลักลอบนำเข้าและกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนมีการกำหนดเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง 6 ประเทศในลุ่มน้ำโขง ภายในเดือน ธ.ค.2562 - ม.ค.2563 ภายใต้ปฏิบัติการ “1511” ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562 โดย 6 ประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการสกัดกั้นสารตั้งต้น สารเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำอย่างจริงจัง และยกระดับสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำไม่ให้แพร่ไปสู่ตลาดผู้เสพให้ได้มากที่สุด โดยทางฝ่ายจีนจะมีการเชิญผู้แทนของแต่ละประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวสรุปต่อท้ายว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด

 

กลับขึ้นด้านบน