“สุริยะ-จิราพร” พูดอะไร ในวันเลื่อนแบนสารเคมี

“สุริยะ-จิราพร” พูดอะไร ในวันเลื่อนแบนสารเคมี

“สุริยะ-จิราพร” พูดอะไร ในวันเลื่อนแบนสารเคมี

รูปข่าว : “สุริยะ-จิราพร” พูดอะไร ในวันเลื่อนแบนสารเคมี

จิราพรยืนยันไม่มีมติเป็นเอกฉันท์เลื่อนแบนสารเคมี แต่ให้ทุกคนเขียนความเห็นลงกระดาษ ขณะที่สุริยะระบุไม่มีใครค้าน แม้ไม่ได้ยกมือโหวต แต่เห็นชอบร่วมกัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย แถลงภายหลังการประชุม 3 ชั่วโมง คณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่า

คณะกรรมการวัตถุอันตรายมาร่วมประชุม 24 คน จากทั้งหมด 29 คน ได้พิจารณาข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอ และแสดงความคิดเห็นแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้เลื่อนจาก 1 ธ.ค.2562 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2563 ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการ “จำกัดการใช้”ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561

รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม หนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสว่า

ขอแย้งการแถลงข่าวของท่านประธาน (นายสุริยะ) ที่ประชุมวันนี้ไม่ได้มีการโหวต ในเอกสารสรุปมติไม่มีคำว่า “มติเอกฉันท์” เป็นเพียงการสรุปมติ 3 ข้อ ซึ่งในที่ประชุม ทั้งดิฉัน กระทรวงสาธารณะสุข และกรมควบคุมมลพิษ ก็ย้ำชัดว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดมีอันตราย แต่กรมวิชาการเกษตร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มาเองบอกว่าขอยืดเวลา ทั้งที่จริงๆ เรื่องนี้เราคุยกันมานาน 2 ปีกว่าแล้ว แต่ยังไม่พร้อม ก็พยายามหาเวลาที่เหมาะสม มีการเสนอให้ยืดถึง 1 ปี ดิฉันเสนอ 3 เดือน เพราะเดิมกำหนด 1 ธันวาคมนี้ ดังนั้น 3 เดือนก็น่าจะทัน
แต่มีกรรมการเสนอ 6 เดือน กับ 1 ปี ในที่ประชุมเลยสรุปว่า 6 เดือน และเพื่อให้มันจบ ก็จะขอพิมพ์มติออกมาเป็นแบบนี้ แต่ไม่ได้มีการการลงมติว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เป็นการพิมพ์มติให้ปรากฏในที่ประชุม สถานการณ์ก็คือจำยอมที่จะต้องยอมรับมติ แต่ไม่มีการถามให้ยกมือทีละคน จึงไม่ใช่การมีมติเอกฉันท์

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย.2562

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ส่วนตัวรู้สึกแปลกใจ เพราะคณะกรรมการทุกท่านช่วยกันร่วมร่างและเลขานุการเป็นคนพิมพ์มติในห้องประชุม เป็นมติที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้ และไม่มีใครคัดค้าน ดังนั้นจะบอกว่าไม่เห็นด้วยหลังจากประชุมไม่ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อออกนอกห้องประชุม ทำไมจึงเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น
โดยเฉพาะคุณจิราพรเองเป็นคนเดินไปให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อมูล และผมได้ถามย้ำหลายครั้งแล้วว่ามีใครคัดค้านไหม ในห้องไม่มีใครคัดค้าน แม้ไม่ได้ยกมือโหวต แต่เป็นการเห็นชอบร่วมกัน

(ค่ำ) วันที่ 28 พ.ย.2562

รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม หนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตราย โพสต์จดหมายลาออกในเฟซบุ๊กส่วนตัว

จากการประชุมพิจารณาในเรื่องวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ผ่านมา กลไกดังกล่าวไม่สามารถทำให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีได้
ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ดิฉันขอยืนยันให้มีการยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งเป็นจุดยืนของดิฉันมาโดยตลอด และหวังว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะได้ยืนยันตามมติของการประชุมวันที่ 22 ต.ค.2562 เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย ดิฉันจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.2562

วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.2562

รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม หนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว

เรียน คุณสุริยะ ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ดิฉันไม่ได้ร่วมร่างมติ เพียงได้กล่าวในที่ประชุมให้คงข้อ 1 ที่ขอให้แบนสารทั้งสาม ตามมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ไว้ โดยขอให้ย้ายมาเป็นข้อ 2 จึงเดินไปที่ฝ่ายเลขาฯ เพียงครั้งเดียว และเมื่อเห็นว่ามีหลายคนกำกับ จึงเดินกลับด้วยความหดหู่
ย้ำอีกครั้งว่า ในที่ประชุมไม่มีการลงมติ ไม่มีการนับองค์ประชุม ดังนั้น ในฐานะประธานจะไปแถลงข่าวอ้างเสียงมติเอกฉันท์ไม่ได้ ดิฉันขอยืนยันจุดยืนเดิมของดิฉันในการแบนสารทั้งสามชนิดมาโดยตลอด
กลับขึ้นด้านบน