รมช.มหาดไทย ย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

รมช.มหาดไทย ย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

รมช.มหาดไทย ย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

รูปข่าว : รมช.มหาดไทย ย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำมาตรการลด และป้องบกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม หลังพบสถิติ มีผู้เสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 45 ราย สูงถึง 20,000 กว่ารายต่อปี

วันนี้ (2 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เดินทางไปมอบนโยบาย ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำปาง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จ.ลำปาง

 

 

ในที่ประชุมได้มีการสรุปการดำเนินการภาพรวมด้านความปลอดภัยทางถนนของ จ.ลำปาง การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และการสัญจรอย่างปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนผลงานเด่นในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ จ.ลำปาง ที่ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ระบุว่า หลังจากที่พบว่าสถิติมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 45 คน สูงกว่า 20,000 คนต่อปี ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน เกินเกณฑ์ที่สหประชาชาติกำหนดไว้จึงได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด กำหนดให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในทุกระดับ

 

 

โดยใช้กลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ส่วนกลางจะมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ทั้งรายเดือน และรายไตรมาส ผ่านระบบ โดยช่องทางที่ ศปถ.กำหนดอย่างต่อเนื่อง

 

 

อีกทั้ง ล่าสุด สนช.ได้แก้กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 3 ท้องถิ่นประกอบด้วย อบจ., เทศบาล, อบต., มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจราจร ประเทศใช้เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2562 

 

 

ดังนั้น ท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการป้องกัน และร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง และลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินให้ลดลงมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงหยุดยาวช่วงเทศกาล และอีกทั้งใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน อย่างเต็มความสามารถ

 

กลับขึ้นด้านบน